Vrem locuire sustenabilă în Cluj: 50-25-10

Locuirea sustenabilă se poate realiza printr-un stoc semnificativ de locuințe sociale publice.

  • Pentru ca acest fond să aibă impact și asupra prețurilor de pe piață, ar trebui să fie la paritate cu locuințele în proprietate privată.

  • Pentru ca realizarea de locuințe sociale să se facă într-un număr adecvat, pe lângă construcții și reconversii de clădiri din fonduri publice, primăria ar trebui să condiționeze aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale inițiate de dezvoltatori imobiliari privați prin transferarea a 25% din ceea ce crează, în fondul public de locuințe.

  • Pentru ca locuirea să devină accesibilă și pentru chiriașii privați, chiria lunară atât la privat cât și la public nu ar trebui să depășească 10% din veniturile chiriașilor.

Acest demers local are nevoie de susținerea din partea politicilor economice și sociale de la nivel național și cel al Uniunii Europene, printre altele, de:

  • Susținerea deciziei de realizare de locuințe care sunt accesibile ca preț pentru cei mulți prin alocare de fonduri și instrumente financiare cu acest scop.

  • Impunerea unui anumit număr de locuințe sociale publice de realizat în fiecare an, calculat față de nevoile locale reale.

  • Controlul chiriilor private și prețurilor de pe piața de locuințe în vederea excluderii speculațiilor financiare cu locuințele.

Cerem creșterea fondului de locuințe sociale publice.

Comments are closed.