Mișcarea Căși sociale ACUM! se bazează pe documentarea și analiza mai multor manifestări ale nedreptății locative în contextul economiei politice capitaliste contemporane, cum ar fi: formarea unor zone de locuire subdezvoltate în oraș; evacuările care transformă oamenii în persoane fără adăpost; criteriile de alocare de locuințe sociale în Cluj-Napoca; efectele dramatice ale locuirii nesigure și în condiții inadecvate, inclusiv într-un mediu poluat; modificări ale legii locuinței din România; politica de locuință socială și publică după 1990 marcată de privatizarea fondului locativ (prin dreptul de a cumpăra locuințele de stat și prin retrocedare) și de susținerea pieței imobiliare; transformarea locuinței în marfă și financializarea locuirii. Cercetările noastre se încadrează în categoria cercetării-acțiune, care - pe de o parte - utilizează documentarea și analiza în vederea formulării și susținerii revendicărilor activist-politice, și pe de altă parte transformă acțiunea în subiect de investigație în vederea documentării și analizei sale cu scopul de a o face mai responsivă la temele problematizate în spațiul public. Cunoașterea și acțiunea politică practicată de noi asumă responsabilități sociale și valorizează atât cunoașterea cotidiană articulată prin experiențe trăite, cât și reflecția conceptuală asupra acestora.

 

ghid2

Ghid pentru prevenirea evacuărilor

Acest ghid reprezintă o chemare adresată Birourilor Județene pentru Romi, experților pe problemele romilor de la diverse nivele ale administrației public ...

booklet

BROȘURA ACȚIUNII EUROPENE

Coaliția Europeană de Acțiune pentru Dreptul la Locuire și la Oraș Traducere realizată de Căși sociale ACUM!/ Social housing NOW!:  European Action Bookl ...

Locuinte sociale publice

De ce locuințe sociale publice?

Enikő Vincze Cauzele și efectele reducerii fondului de locuințe publice De ce este locuința socială publică o miză comună? Dreptul la locuință adecvată – ...

Grafică: Dénes Miklósi

Ce este locuința socială?

Simona Ciotlăuș Administraţiile locale au responsabilităţi legislative clare privind fondul public de locuinţe, acestea trebuind să decidă modalitatea de ...

Grafică: Dénes Miklósi

Câți suntem neeligibili?

Enikő Vincze Între 2007 și 2014 Primăria Municipiului Cluj-Napoca a derulat trei mari proiecte prin care a extins fondul locativ public cu locuințe social ...