Foto: Radu Gaciu

Pe baza recunoașterii că legea este un construct politic în care se manifestă anumite interese, susținem modificarea legislației din domeniul locativ astfel încât aceasta să redevină un slujitor al bunului public. Revendicăm măsuri care interzic evacuarea fără relocare într-o locuință adecvată; care asigură locuințe sociale din fondul locativ public celor mai deprivate categorii sociale; care cel puțin rebalansează politica locuirii dinspre o politică dedicată marilor proprietari și dezvoltatori imobiliari către interesele clasei lucrătoare fără resurse pentru achiziționarea sau închirierea unei locuințe de pe piață; care investește într-o dezvoltare locală ce reduce și elimină discrepanțele teritoriale între zonele dezvoltate și cele subdezvoltate ale țării, ale județelor, ale localităților.