Mișcarea Căși sociale ACUM! a pornit ca o iniţiativă civic-activistă în cadrul Fundației Desire. În 2016 ea anunța nevoia de a politiza locuirea socială în oraşul Cluj în contextul reducerii drastice a fondului locativ de stat și al transformării locuirii în afacere imobiliară din ultimele decade, cât şi al limitării accesului la locuinţe sociale tocmai persoanelor care sunt îndreptăţite să le ocupe. În 2017, Căși sociale ACUM! a continuat să susțină persoanele de etnie romă aparținând clasei muncitoare pauperizate pentru a deveni un actor public care luptă pentru o politică antirasistă și justă de locuire publică. Definim această politică ca un instrument pentru asigurarea apartenenței la oraș în sensul larg de a nu avea doar dreptul de a locui în oraș, ci de a participa la deciziile politice privind dezvoltarea lui. Tot în 2017, membrii campaniei (împreună cu FCDLDreptul la Oraș, și Asociația E-Romnja) au fost printre inițiatorii platformei informale Blocul pentru Locuire.

Scopul de a transforma campania într-un motor al mișcării locale pentru locuire publică și dreptate locativă a prins contur prin acțiunile noastre din perioada octombrie 2017 – iunie 2018. Pentru a impulsiona crearea unui oraș pentru oameni, nu pentru profit, ca mișcare politică-activistă propunem pentru Cluj un model de dezvoltare care extinde fondul locativ de stat, inclusiv cel de locuințe sociale; alocă un buget adecvat investițiilor publice aferente; asigură accesul la locuințe sociale adecvate al categoriilor cu cele mai reduse venituri și celor care locuiesc în condiții deprivate; susține din bugetul public și modele alternative de locuire, cum ar fi diverse forme ale locuirii colective.

www.bloculpentrulocuire.ro