Foto: Radu Gaciu
Foto: Radu Gaciu

Practicăm advocacy ca un ansamblu de diverse tipuri de acțiuni prin care susținem cauza locuirii publice și a dreptății locative, urmărind să contribuim la influențarea deciziilor politice și a înțelegerii sociale a crizei locuirii. Acțiunile noastre de advocacy se derulează prin trei strategii: 1) prin campanii de conștientizare adresate unui public larg; 2) prin acțiuni direcționate către administrația publică națională și locală, precum și către legiutori; 3) prin acțiuni în instanță.