Practicăm advocacy ca un ansamblu de diverse tipuri de acțiuni prin care susținem cauza locuirii publice și a dreptății locative, urmărind să contribuim la influențarea deciziilor politice și a înțelegerii sociale a crizei locuirii. Acțiunile noastre de advocacy se derulează prin trei strategii: 1) prin campanii de conștientizare adresate unui public larg; 2) prin acțiuni direcționate către administrația publică națională și locală, precum și către legiutori; 3) prin acțiuni în instanță.

CRNSG_Sigla_5

Declarațiile aleșilor locali

Urmărim traseul punerii în practică a declarațiilor făcute în 28.11.2016 cu ocazia ședinței Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca de către primarul Emil Boc, formulate ca răspuns la prezentarea mai multor aspecte legate de munca de pe rampa de stoca ...

Desire_Logo-01-1024x1024

Căși sociale ACUM! – Acțiuni în 2016

Inegalitatea în accesul la locuințe adecvate rezultă din decizii politice, dar se leagă și de inegalitățile de clasă produse de economia politică a capitalismului și de către statul neoliberal susținător al investitorilor privați (și) în domeniul locuirii. ...

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 951/2018

R O M Â N I A. TRIBUNALUL CLUJ. SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE Dosar nr. ……  Cu privire la fondul cauzei, instanța reține că reclamanții au atacat mai multe hotărâri adoptate de către Consili ...

14479765_323111458053518_8147844898778262402_n

Locuirea socială în Cluj-Napoca

Grafică: Dénes Miklósi Prin construirea “locuirii sociale” ca subiect politic și ca problemă de interes public, Campania Căși sociale acum! a contribuit, printre altele, la definirea temelor articulate în contextul campaniilor electorale din anul 2016. ...

Foto_HCL-9-of-36-678x1024

Declarațiile aleșilor locali – Execuția bugetară

Urmărim traseul punerii în practică a declarațiilor făcute în 28.11.2016 cu ocazia ședinței Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca de către primarul Emil Boc, formulate ca răspuns la prezentarea mai multor aspecte legate de politica de locuințe socia ...

Sentința civilă 86/2018 a Curții de Apel Cluj

Municipiul   Cluj-Napoca   şi   Primarul   Municipiului   Cluj-Napoca  a contestat hotărârea CNCD 531/2017 la Curtea de Apel Cluj, în cauza petiției cu privire la caracterul discriminator al criteriilor de acordare de locuințe sociale în orașul Cluj. Prin S ...

procent

Locuințele sociale publice – o miză comună

Cum se poate crește fondul de locuințe sociale publice? Te regăsești în aceste situații? Atunci creșterea fondului de locuințe sociale publice ar fi benefică și pentru tine. Când revendicăm locuințe sociale, revendicăm locuințe publice cu subvenție de la st ...

Șantier în lucru pentru profit – expoziție

„Șantierul în lucru pentru profit” nu este doar un șantier de construcții. El înseamnă și transformarea ultimelor rămășite ale industriilor socialiste privatizate în afaceri imobiliare ca instrument central al acumulării de capital. „Șantierul în lucru” est ...

booklet

BROȘURA ACȚIUNII EUROPENE

Coaliția Europeană de Acțiune pentru Dreptul la Locuire și la Oraș Traducere realizată de Căși sociale ACUM!/ Social housing NOW!:  European Action Booklet, European Action Coalition for the Right to Housing and the City, noiembrie 2018  Coaliția Acțiun ...

ghid2

Ghid pentru prevenirea evacuărilor

Acest ghid reprezintă o chemare adresată Birourilor Județene pentru Romi, experților pe problemele romilor de la diverse nivele ale administrației publice, organizațiilor neguvernamentale, Grupurilor de Acțiune Locală, grupurilor informale locale, grupu ...