Prin acțiunile noastre stradale continuăm lupta începută din 2010 de diverse grupări clujene (printre ele echipa Fundației Desire) împotriva evacuărilor din oraș, împotriva ghetoizării romilor, în vederea responsabilizării guvernării locale față de formarea zonei marginale și semi-informale de locuire deprivată în Pata Rât, și pentru o politică administrativă locală care asumă și realizează desegregarea acestui teritoriu prin asigurarea unor locuințe alternative adecvate în oraș celor care locuiesc în apropierea rampei de deșeuri.

Pe de altă parte, derulăm acțiuni stradale care cheamă la solidaritate împotriva evacuărilor și rasismului de pretutindeni, dar și împotriva dezvoltării urbane prin gentrificare care împinge persoanele sărăcite la marginile sau chiar în afara orașului. În același timp contribuim la conștientizarea nevoii de a găsi și soluții alternative (pe lângă cea de construire de noi imobile) în vederea creșterii stocului de locuințe sociale din fondul locativ public.