În al treilea, dar nu în ultimul rând, practicăm advocacy prin acțiuni în instanță și acțiuni direcționate către instituții din domeniul anti-discriminării. Urmărim astfel să impunem pe cale legală drepturile social-economice, în mod particular a dreptului la locuință adecvată, a dreptului de a avea acces efectiv la o locuință socială din fondul locativ public și a dreptului de a locui într-un mediu sănătos, și, în general o politică anti-rasistă și nediscriminatoare față de categoriile sociale deposedate.