Un deceniu de luptă pentru dreptate locativă. Lupta continuă!

10 ani în Pata Rât, 10 ani de luptă

Locuirea în Pata Rât nu a început în 2010. Și nici lupta de zi cu zi a oamenilor de acolo. Însă în2020, marcând 10 ani de la evacuarea de pe str. Coastei și relocarea forțată a celor evacuați în Pata Rât, reconstituim ultimul deceniu din viața trăită la casele modulare și pe str. Cantonului, dar și ceea ce înseamnă munca oamenilor din Dallas pe rampele de deșeuri, precum și activismul politic din Cluj pentru dreptate locativă văzut ca un proces de continuă formare. Expoziția realizată de noi (“10 ani – Lupta continuă”), precum și broșura “Un deceniu de luptă pentru dreptate locativă” realizate de Căși sociale ACUM! în acest moment comemorativ dar și de celebrare a unei auto-organizări colective susținute, contribuie la acest scop.

Într-un an aniversar, este inevitabilă o autoreflecție asupra apariției și evoluțiilor mișcării trecute prin mai multe etape. Știm și simțim că trebuie să facem asta atât dintr-o perspectivă conceptuală sau ideologică, cât și din punctul de vedere al materialelor create cu scopul de a contribui la conștientizarea în rândurile unui public larg și la responsabilizarea statului cu privire la mai multe fenomene interconectate: ghetoizarea rezidențială a persoanelor rome sărăcite, rasismul instituțional și structural manifestat în evacuări forțate, segregarea teritorială și socială, locuirea în mediu poluat și condiții inadecvate, criteriile de atribuire de locuințe sociale, fondul locativ public, preponderența producției de locuințe pentru profit prin dezvoltare imobiliară, regenerare urbană prin deposedare, împovărarea unor categorii largi de oameni cu costurile locuirii și criza locuirii în general.

Marile etape ale mișcării pentru dreptate locativă

Ne aducem aminte de anul 2010. El a decurs cu pregătirile minuțioase ale Primăriei Municipiului Cluj-Napoca în vederea implementării planului de realizare de "locuințe sociale" dedicate romilor cu domiciliul pe str. Coastei, str. Cantonului și str. Pata Rât în proximitatea rampelor de deșeuri. Din păcate, încercările Asociației Amare Phrala și Fundației Desire, susținute de mai multe organizații civice rome și în primul rând de Romani Criss, nu au reușit să oprească planul autorităților publice locale.Aceasta a fost etapadeAcțiuni împotriva ghetoizării romilor în Pata Rât.

Calendarul politic al primăriei a culminat în 17 decembrie 2010 cu evacuarea pe cale administrativă a 350 de persoane de pe strada Coastei la minus 20 de grade, demolarea imediată a locuințelor de acolo, o mare parte dintre ele utilizate în regim de închiriere de la primărie, precum și cu mutarea forțată a persoanelor în casele modulare construite la sub 1000 de metri de rampa de deșeuri. Acel moment tragic a însemnat și începutul luptei lor împotriva nedreptății. Din ianuarie 2011, Grupul Local al Organizațiilor Civice (GLoc) a organizat numeroase evenimente, printre ele un atelier pentru copiii din Pata Rât și elevii Școlii Elf. În cadrul acestuia, copiii au inventat și desenat bufnița salvatoare – inspirați fiind din simbolistica ei. Multă vreme protestele noastre stradale au fost marcate de imaginea sa.  Etapa dintre 2011-2015 a fost plină deAcțiuni împotriva segregării teritoriale și pentru dreptul la locuire, producând în același timp o serie de revendicări către guvernanți de la diverse nivele.

În 2015, în cadrul atelierelor derulate sub egida programului ROMEDIN al Fundației Desire, copiii din Pata Rât și-au imaginat crocodilul din râul Someș. Creația lor a stat la baza conceperii siglei noastre, imaginea consacrată deja în spațiul public local fiind folosită pe numeroase materiale revendicative și contestatoare ale noastre.

Activismul politic pentru dreptate locativă din Cluj a fost, este și va fi alături și împreună cu toți locuitorii din zona Pata Rât, iar această alăturare ne-a învățat să devenim tot mai radicali în urma constatării perpetuării crizei umanitare, de mediu și de locuire din Pata Rât de-a lungul atâtor decenii. În 2016, precedată fiind de acțiunile menționate mai sus, Căși sociale ACUM! a pornit ca o Campanie a Fundației Desirepentru criterii juste de atribuire de locuințe sociale, ce a inclus atât susținerea persoanelor cu domiciliul în Pata Rât în efortul lor de solicitare de locuințe sociale, cât și analiza legislației și politicilor locative din România și din Cluj de după 1990. Acestea au fost cele două fundamente pe care ne-am bazat acțiunile contestare față de autorități în instanță.

Marcată și de prima apariție a ziarului Cărămida, din 2017 s-a început Transformarea campaniei în mișcare la nivel local, dar și dincolo de acesta, prin participarea la inițierea platformei naționale Blocul pentru Locuire și prin aderarea ca grupare membră la Coaliția Europeană de Acțiune pentru Dreptul la Locuire și la Oraș.

Extinderea mișcării Căși sociale ACUM! este un proces început din 2019 prin căutarea de noi și noi posibilități de coalizare pentru întărirea militantismului pentru o politică justă și antirasistă de locuire. În mod particular, ne cizelăm lupta pentru creșterea fondului locativ public ca soluție la criza locuirii în municipiul Cluj-Napoca, care, în paralel cu dezvoltarea urbană pentru profit, în ultimii 5 ani a devenit cel mai scump oraș al pieței imobiliare din România. Dar, dincolo de asta, suntem tovarășe la inițiative care acționează pentru investiții publice în servicii publice, pentru dreptul la locuire într-un mediu sănătos, sau care contribuie la formarea unor celule de auto-organizare cu potențial de creare de alte tipuri de locuințe non-profit decât locuințele sociale.

Personal, cred că cele din urmă trebuie să fie realizate din fonduri publice prin companii publice pentru a reduce cheltuielile de construcție sau renovare la costurile forței de muncă și ale mijloacelor de producție, eliminând costurile profitului pe care firmele urmăresc să le facă din bani publici. Siguranța menținerii acestor locuințe în proprietate publică și închirierea la un preț accesibil în funcție de venituri, depinde de redefinirea proprietății publice ca o proprietate împărtășită între stat și locatarii chiriași, asigurând un control democratic al celor din urmă asupra acestor locuințe.

Lupta continuă

În contexul pandemiei Covid-19 și al recesiunii economice curente, suntem în continuare laolaltă cu toți cei care suferă cel mai mult de pe urma acestor fenomene, dar și în urma măsurilor guvernamentale care neglijează nevoile lor. Ne vom hrăni energiile mai departe din sursele noastre deja încercate:

  • bazarea activismului politic pe documentare/cunoaștere, dar și pe o rețelizare fundamentată pe reciprocitate, încredere și solidaritate între oameni;
  • angajamente politice cizelate prin înțelegerea cauzelor structurale ale crizei locuirii ca o caracteristică endemică a capitalismului;
  • transformarea experiențelor trăite ale deposedării și exploatării în mesaje politice;
  • voința fermă de a responsabiliza statul, devenit în ultimele decenii un susținător al intereselor capitalului, față de nevoile de locuire ale oamenilor și față de obligațiile sale privind bunăstarea tuturor prin investiții publice în servicii publice, inclusiv în crearea unui fond de locuințe adecvate și accesibile ca preț pentru largi categorii de persoane.

În interiorul Căși sociale ACUM! și prin alianțele noastre, menținem vie speranța politică într-o societate a egalității, dreptății și solidarității sociale.

Enikő Vincze

Comments are closed.