Criza umanitară, ecologică și locativă în zona Pata Rât, Cluj-Napoca, România

Raport Special pe Dreptul la Locuire al ONU despre “Covid-19 și dreptul la locuire”

✊ Am trimis și noi o contribuție la invitația de a contribui la documentarea făcută de Raportorul Special pe Dreptul la Locuire al ONU despre “Covid-19 și dreptul la locuire”, cu titlul:

❗”CRIZA UMANITARĂ, ECOLOGICĂ ȘI LOCATIVĂ ÎN ZONA PATA RÂT, CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA” ❗

? Raportul este structurat în cinci mari părți: 1) Introducere – Pata Rât din Cluj-Napoca în contextul pandemiei Covid-19; 2) O privire generală asupra “zonelor rezidențiale” din Pata Rât 3) Rampele de deșeuri vechi și noi din Pata Rât; 4) Revendicări formulate în timpul pandemiei și insuficientele măsuri implementate de autorități; 5) Concluzii – nevoia de politici care adresează cauzele structurale ale privațiunilor locative în Pata Rât, inclusiv rasismul (de mediu) și politica de locuire.

? Pentru a pune capăt crizei umanitare și locative din Pata Rât, am identificat următoarele măsuri ce sunt necesare a se implementa:

▶Relocarea urgentă a oamenilor din zona poluată, marginalizată și stigmatizată în locuințe sociale adecvate din oraș, care pot să asigure ca ei să nu mai fie expuși la astfel de riscuri nici acum, nici în viitor.

▶Măsuri sociale adecvate și un venit minim garantat, care trebuie să completeze măsura de mai sus, pentru ca intervenția propusă privind locuirea să fie sustenabilă.

▶Interzicerea prin lege și prevenirea evacuărilor care ar putea lăsa oamenii evacuați fără o locuință alternativă adecvată.

? Concluzia noastră generală este: Toate măsurile necesare adresate oamenilor care azi locuiesc în Pata Rât, trebuie să fie concepute ca parte dintr-o politică de locuire locală și națională ce poate să producă un fond adecvat de locuințe sociale aflat sub controlul democratic al locatarilor. Doar o astfel de politică va putea funcționa ca instrument al asigurării efective la locuire ca drept universal, în timp ce va prioritiza accesul la locuințe adecvate și accesibile din punct de vedere financiar și la utilități al oamenilor cu venituri reduse și deposedate de toate resursele necesare unui trai decent.

Comments are closed.