Măsuri luate de Guvernul Spaniei în timpul stării de urgență cauzate de pandemie

Grafică: Adina Marincea

Intervenția spitalelor private pentru a fi puse la dispoziția serviciului publice datorită colapsării spitalelor publice. În momentul scrierii în Spania erau 33 089 de cazuri de persoane infectate și rata infectării urcase la o medie de 5 mii de cazuri pe zi. S-a decis angajarea între 30 000 și 50 000 cadre sanitare (medici, asistenți, infirmieri) care sunt recrutați între medici pensionari, rezidenți, medici care profesau în spitale private, studenți în ultimul an la medicină.

Intervenția azilurilor de bătrâni particulare care vor fi puse la dispoziția publicului în fiecare Comunitate autonomă în funcție de cazurile existente.

Hoteluri care au fost cedate pentru carantina persoanelor afectate.

Construirea de dormitoare pentru persoanele fără adăpost. În Barcelona este prevăzută ridicarea unui pavilion dormitor pentru mai mult de o mie de persoane. Inițial, în prima săptămână de carantină persoanele fără adăpost continuau să doarmă în stradă și au fost primii amendați de poliție pentru încălcarea regulilor de auto-izolare. După mai multe presiuni și articole apărute in mass media s-a decis abilitarea pavilionului și deschiderea unui nou adăpost pentru încă 100 de persoane.

Stabilirea unui moratoriu pentru plata creditelor ipotecare către bancă pentru angajații afectați de criză. Vor beneficia cei cărora li s-au redus veniturile sau care vor intra în șomaj ca urmare a situației de urgenţă care a închis sectoare ca turismul și industria automobilelor .

Se va garanta furnizarea de servicii de bază precum apa, lumina și gazul pentru orice persoană pe toată perioada crizei.  Dacă este necesar, Guvernul va putea interveni pentru a asigura necesarul de energie electrică și de gaz natural.

Asigurarea persoanelor disponibilizate ca urmare a crizei în această perioadă va fi asumată de către Asigurările sociale: angajații vor putea primi echivalentul indemnizației de șomaj, chiar dacă nu realizat minimul de cotizație necesar. Pe de altă parte, în această perioadă firmele nu vor plăti Asigurările Sociale ale angajaților, acestea fiind asumate prin plăți de la Guvern, ca o măsură pentru a frâna disponibilizările care vor afecta în jur de 4,5 milioane de persoane conform primelor prevederi.

Persoanele care lucrează în regim PFA (autonomo) vor putea primi un ajutor economic de 600 de euro pe lună pentru această perioadă dacă dovedesc că au pierdut un 75% din activitate în urma crizei.

Sunt prevăzuţi 300 de milioane euro pentru serviciile sociale, mai ales cele care sunt destinate persoanelor în vârstă: ajutor la domiciliu, asigurarea hranei pentru persoanele în vârstă singure și pentru persoanele care nu au acces la domiciliu.

Comments are closed.