Manifestul European pentru Locuințe Publice

Bani publici pentru locuire publică – locuințe publice din bani publici

Noi, membri ai Coaliției Europene de Acțiune pentru Dreptul la Locuire și Dreptul la Oraș afirmăm:

Locuirea este un drept fundamental, nu o marfă. Casa este acasă.

Dar în capitalism, casa este un bun tranzacționabil și o activă financiară.

Instituțiile internaționale pretind: criza locuirii ar trebui rezolvată de „piața liberă” și prin mai multe dereglementări în domeniul locuirii. Am văzut deja povestea asta. Politicile neo-liberale insistă asupra faptului că banii publici ar trebui investiți în producția de locuințe din sectorul privat. Dezvoltările imobiliare aduc profituri uriașe pentru investitori și bănci, în pofida oamenilor și nevoii lor stringente pentru locuire.

→ În Grecia ne luptăm cu lipsa acută a politicilor pentru locuințe sociale, lipsa protecției chiriașilor și a persoanelor îndatorate la bănci, care sunt în risc de a-și pierde casele prin evacuări făcute de bănci.

→ În Portugalia este o nevoie uriașă de locuințe sociale, în timp ce, cu sprijinul legii, chiriile prea mari duc la evacuare și transformă oamenii în persoane fără adăpost.

→ În Franța nu avem suficiente locuințe publice, costul locuirii, inclusiv al utilităților, este foarte mare și multe persoane sunt fără adăpost sau locuiesc în condiții foarte precare.

→ În Irlanda, din cauza politicilor de locuire neoliberale ne luptăm cu lipsa programelor de construcție de locuințe publice, cu lipsa protecției chiriașilor și cu lipsa serviciilor sociale pentru persoanele fără adăpost.

→ În România, locuința este considerată un merit nu un drept, iar veniturile mici și prețurile ridicate ale locuirii deprivează oameni de case adecvate, totul în timp ce dezvoltarea de locuințe este întreprinsă aproape în totalitate de către sectorul privat.

În toate țările noastre, politicile de locuire sunt dominate de politicile neoliberale, care forțează privatizarea locuirii sociale și prelungesc listele de solicitări de locuințe sociale și publice.

Coaliția Europeană de Acțiune pentru Dreptul a la Locuire și la Oraș afirmă că dreptul la locuire este un drept universal!

→ Milităm pentru un sistem care asigură locuințe pentru toți!

→ Vrem un fond de locuințe publice care asigură dreptul la locuire pentru cei care nu își permit o locuință de pe piață!

→ Vrem un fond de locuințe publice care face din îndeplinirea nevoilor de locuire ale oamenilor cu venituri mici cea mai mare prioritate!

→ Vrem să scoatem din logica profitului și speculei cât mai multe clădiri și cât mai mult teren posibil. Mai multe locuințe publice înseamnă prețuri mai mici pe piața privată de chirii.

→ Revendicăm ca în legislația națională să fie aplicate principiile tratatelor internaționale privind dreptul la locuire și interzicerea evacuărilor forțate.

→ Revendicăm ca guvernele să își îndrepte responsabilitatea înspre dreptul la locuire pentru toți, pentru a rezolva problema la scară națională, recunoscând în același timp inegalitățile teritoriale în ce privește furnizarea locuirii.

Propunerile noastre includ următoarele:

→ Recuperarea locuințelor sociale privatizate din mâinile marilor proprietari și corporații și readucerea lor în proprietate publică.

→ Transformarea clădirilor și terenurilor goale pentru producția de locuințe publice.

→ Oprirea acumulării de locuințe de către fondurile de investiții și dezvoltatorii imobiliari.

Noi, ca mișcări la firul ierbii în Coaliție:

→ Ne organizăm și cerem locuințe publice pentru cei care nu își pot permite locuințe de pe piață.

→ Susținem oamenii în revendicarea locuințelor sociale de la autoritățile publice și cerem justiție în instanță.

→ Arătăm cum resursele financiare pot fi folosite pentru construcția de locuințe publice.

→ Amintim statelor să își respecte responsabilitățile față de toți oamenii care trăiesc pe teritoriile lor.

→ Facem cercetare militantă pentru a dezvălui mecanismele pieței de locuințe și a financializării locuirii.

→ Prevenim transformarea în persoane fără adăpost prin acțiuni împotriva evacuărilor și licitațiilor de locuințe, cât și pentru relocare adecvată și accesul la locuire publică.

Coaliția Europeană de Acțiune pentru Dreptul la Locuire și la Oraș își exprimă solidaritatea cu Berlin, unde alianța #Mietenwahnsinn (#nebuniachiriilor) luptă împotriva uneia dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din lume.

[Puteți vedea aici filmul evenimentului în care am citit Manifestul: Filmări de Pati Murg. Film realizat de Căși sociale ACUM!/ Social housing NOW!]

Cluj-Napoca, 29.03.2019.

Comments are closed.