Inițiativa B308

depusă la Senatul României în 28.06.2017 privind modificarea și completarea Legii Locuinței 144/1996

a fost elaborată de un grup de parlamentari aparținând de mai multe partide politice. Documentația întreagă a inițiativei se poate citi pe pagina de internet a Senatului, aici: goo.gl/W33rAa. Printre altele, aceasta include următoarele prevederi:

• Constituirea fondului de locuințe sociale se face prin realizarea de construcții noi, prin reabilitarea unor construcții existente, prin transformarea unor spații/imobile vacante/abandonate în spații de locuințe sociale și prin preluarea unui fond de apartamente în stocul de locuințe sociale din locuințele construite de dezvoltatorii privați cu care consiliile locale se pot asocia.

• Unitățile administrativ-teritoriale și consiliile locale sunt responsabile să elaboreze anual strategia de dezvoltare a fondului de locuințe sociale și de necesitate pentru satisfacerea cererilor pe plan local.

Au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul pragului de sărăcie definit ca fiind 60% din venitul median.

• Pentru stabilirea de priorități, consiliile locale vor aplica următoarele criterii și nu pot refuza acordarea de locuințe sociale pe bază de alte criterii: condiții de locuit, numărul copiilor și altor persoane care se gospodăresc împreună, starea sănătății, venitul mediu net lunar pe membru de familie.

• Consiliile locale și unitățile administrativ-teritoriale au obligația de a asigura accesul persoanelor și familiilor marginalizate la locuință și la serviciile publice de strictă necesitate, cum sunt: apă curentă, energia electrică, gaze naturale, termoficare.

Blocul pentru Locuire a transmis deputaților și senatorilor din Parlamentul României Apelul Fond de Locuințe Publice – Răspuns la criza locuirii în România, în care îi cheamă să voteze #B308/2017. Apelul a urmat demersurile Fundației Desire din mai 2017, când echipa sa a depus în atenția parlamentarilor documentul de “Argumente și principii pentru schimbarea legislativă și instituțională în domeniul locuirii”. La rândul său, acesta a fost precedat de acțiunea publică derulată de Căși sociale ACUM!, E-Romnja și FCDL în mai multe orașe cu ocazia zilei de 8 Aprilie – Ziua Internațională a Romilor și de “Apelul pentru o Politică Justă și Antirasistă de Locuire” transmis către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Pentru că urgențele nespuse ale României sunt locuirea și fondul extrem de scăzut de locuințe publice, precum și asigurarea de iure și de facto a unei locuințe adecvate pentru persoanele cu venituri reduse sau fără venituri, vă chemăm să susțineți modificarea și completarea Legii locuinței 144/1996. Asta este un prim pas crucial în această direcție.

Trimiteți apeluri parlamentarilor ca să voteze inițiativa B308/2017. 
Promovați mesajul și în alte medii interesate: #sustinB308_2017
Dacă sunteți pe Facebook, schimbați-vă poza de profil pentru a atrage atenția mai multor persoane față de această campanie: https://goo.gl/SoQCGV. Dați mai departe această știre la cât mai multe persoane.

Comments are closed.