ntre octombrie 2015 și februarie 2016 – în calitatea sa organizatorică, administrativă și consultativă – Fundația Desire a oferit sprijin pentru punerea în aplicare a planurilor locale de acțiune elaborate în Aiud și Cluj-Napoca în cadrul proiectul Angajament Local pentru Incluziunea Romilor (Local Engagement for Roma Inclusion, LERI). Mai multe informații despre acest program multianual al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene care operează în 11 țări din Europa sunt disponibile aici – http://fra.europa.eu/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-annual-roma-programme#Cluj-Napoca

Acțiuni ale Grupului de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă (GALIL): http://www.desire-ro.eu/?cat=48

Documentarea cazurilor de nesiguranță locativă în orașul Cluj: http://www.desire-ro.eu/?cat=39

Studiul de caz final rezultat din cercetarea acțiune derulată sub programul LERI, 2016: local-engagement-roma-romania-cluj-napoca_en

*Alte studii de caz realizate în celelalte orașe LERI, inclusiv Aiud se pot descărca aici:

Video-clipul realizat în Cluj-Napoca de membri ai echipei LERI (Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir, Ioan Doghi, Alexandru Greta, Dénes Miklósi, Tibor Schneider) se poate viziona aici: