Contribuim la cunoașterea și conștientizarea faptului că locuirea este o nevoie primordială și un drept fundamental; arătăm efectele ghetoizării și rasismului de mediu asupra oamenilor; deconspirăm procedurile administrative prin care se ajunge la deposedarea de locuință adecvată a celor mai sărăcite categorii de persoane (prin evacuări, prin măsuri discriminatorii ale politicii de locuințe sociale, prin deprivarea de investiții a anumitor zone din oraș); demonstrăm legătura dintre drepturile muncii și locuirii, precum și dintre muncă precară și locuire deprivată, precum și că sărăcia se adâncește atât datorită veniturilor reduse cât și costurilor mari ale locuirii; arătăm impactul transformării locuinței în marfă și sursă de acumulare de capital pentru marii proprietari de imobile asupra deposedării de locuință a clasei lucrătoare pauperizate, inclusiv a clasei de mijloc precarizate.

Solidaritate anti-rasistă prin lupta pentru locuire publică

Azi, 8 Aprilie 2019, Căși sociale ACUM! urează multă putere romilor care își sărbătoresc ziua internațională. Ne exprimăm solidaritatea cu lupta lor pentru recunoaștere culturală, dreptate socială, capacitare economică și participare politică. Internațional ...

ghid2

Ghid pentru prevenirea evacuărilor

Acest ghid reprezintă o chemare adresată Birourilor Județene pentru Romi, experților pe problemele romilor de la diverse nivele ale administrației publice, organizațiilor neguvernamentale, Grupurilor de Acțiune Locală, grupurilor informale locale, grupu ...

booklet

BROȘURA ACȚIUNII EUROPENE

Coaliția Europeană de Acțiune pentru Dreptul la Locuire și la Oraș Traducere realizată de Căși sociale ACUM!/ Social housing NOW!:  European Action Booklet, European Action Coalition for the Right to Housing and the City, noiembrie 2018  Coaliția Acțiun ...

Șantier în lucru pentru profit – expoziție

„Șantierul în lucru pentru profit” nu este doar un șantier de construcții. El înseamnă și transformarea ultimelor rămășite ale industriilor socialiste privatizate în afaceri imobiliare ca instrument central al acumulării de capital. „Șantierul în lucru” est ...

procent

Locuințele sociale publice – o miză comună

Cum se poate crește fondul de locuințe sociale publice? Te regăsești în aceste situații? Atunci creșterea fondului de locuințe sociale publice ar fi benefică și pentru tine. Când revendicăm locuințe sociale, revendicăm locuințe publice cu subvenție de la st ...

14479765_323111458053518_8147844898778262402_n

Locuirea socială în Cluj-Napoca

Grafică: Dénes Miklósi Prin construirea “locuirii sociale” ca subiect politic și ca problemă de interes public, Campania Căși sociale acum! a contribuit, printre altele, la definirea temelor articulate în contextul campaniilor electorale din anul 2016. ...