Contribuim la cunoașterea și conștientizarea faptului că locuirea este o nevoie primordială și un drept fundamental; arătăm efectele ghetoizării și rasismului de mediu asupra oamenilor; deconspirăm procedurile administrative prin care se ajunge la deposedarea de locuință adecvată a celor mai sărăcite categorii de persoane (prin evacuări, prin măsuri discriminatorii ale politicii de locuințe sociale, prin deprivarea de investiții a anumitor zone din oraș); demonstrăm legătura dintre drepturile muncii și locuirii, precum și dintre muncă precară și locuire deprivată, precum și că sărăcia se adâncește atât datorită veniturilor reduse cât și costurilor mari ale locuirii; arătăm impactul transformării locuinței în marfă și sursă de acumulare de capital pentru marii proprietari de imobile asupra deposedării de locuință a clasei lucrătoare pauperizate, inclusiv a clasei de mijloc precarizate.

10 ani_plansa 1

Evacuarea Coastei: de 10 ani în Pata Rât – 10 ani de luptă

Locuirea în Pata Rât nu a început în 2010. Și nici lupta de zi cu zi a oamenilor de acolo. În acest an, însă, reconstituim momentele care au marcat în 2010 pregătirile minuțioase ale Primăriei Municipiului Cluj-Napoca în vederea implementării planului d ...

masini salubritate colaj

Scrisoare de solidaritate cu muncitorii în salubritate

Către Compania de Salubritate Brantner Veres S.A. Cluj Brantner Servicii Ecologice SRL Cluj-Napoca SC Rosal Grup S.A. Cluj-Napoca RADP Cluj-Napoca Vă înaintăm această scrisoare de solidaritate pentru că ne-a atras atenția în mod particular situația munc ...

1

Scrisoarea a doua privind nevoile de urgență în Pata Rât

PREA PUȚINE MĂSURI DIN CELE PROMISE! VULNERABILITATE CRESCUTĂ DATORITĂ SITUAȚIEI ECONOMICE! EXPUNEREA LA POLUAREA DE LA RAMPELE DE DEȘEURI CREȘTE RISCUL ÎMBOLNĂVIRII! 23.03.2020. În 13 martie 2020 am depus o solicitare către Primăria Cluj-Napoca pentru ...

1_3_193132_1577265578_03544_fav

Scrisoarea deschisă către Instituția Primarului Cluj-Napoca

NEVOIA DE MĂSURI URGENTE PRIVIND AMENZILE ȘI MAJORĂRILE IMPUSE PE DATORII CĂTRE PRIMĂRIE ÎN CAZUL PERSOANELOR CU VENITURI MICI 20.03.2020. Domnule primar Emil Boc, Vă adresăm această scrisoare deschisă în contextul răspândirii rapide a epidemiei COVID-1 ...

Picture1

Acțiuni ale Căși sociale ACUM! în 2019

Ianuarie ▶Material despre protestele din orașul Cluj împotriva evacuărilor forțate în perioada 2010-2018: “De la lupta împotriva ghetoizării romilor în Pata Rât, până la lupta pentru o politică justă și antirasistă de locuire”: Sunt rom, vreau să trăies ...

Solidaritate anti-rasistă prin lupta pentru locuire publică

Azi, 8 Aprilie 2019, Căși sociale ACUM! urează multă putere romilor care își sărbătoresc ziua internațională. Ne exprimăm solidaritatea cu lupta lor pentru recunoaștere culturală, dreptate socială, capacitare economică și participare politică. Internațional ...

ghid2

Ghid pentru prevenirea evacuărilor

Acest ghid reprezintă o chemare adresată Birourilor Județene pentru Romi, experților pe problemele romilor de la diverse nivele ale administrației publice, organizațiilor neguvernamentale, Grupurilor de Acțiune Locală, grupurilor informale locale, grupu ...

booklet

BROȘURA ACȚIUNII EUROPENE

Coaliția Europeană de Acțiune pentru Dreptul la Locuire și la Oraș Traducere realizată de Căși sociale ACUM!/ Social housing NOW!:  European Action Booklet, European Action Coalition for the Right to Housing and the City, noiembrie 2018  Coaliția Acțiun ...

Șantier în lucru pentru profit – expoziție

„Șantierul în lucru pentru profit” nu este doar un șantier de construcții. El înseamnă și transformarea ultimelor rămășite ale industriilor socialiste privatizate în afaceri imobiliare ca instrument central al acumulării de capital. „Șantierul în lucru” est ...

procent

Locuințele sociale publice – o miză comună

Cum se poate crește fondul de locuințe sociale publice? Te regăsești în aceste situații? Atunci creșterea fondului de locuințe sociale publice ar fi benefică și pentru tine. Când revendicăm locuințe sociale, revendicăm locuințe publice cu subvenție de la st ...