casi_logo

Sentință: Administrația locală clujeană încalcă legea pentru a îngrădi accesul la locuințe sociale. Comunicat de presă

Marcăm o victorie de ordin legal în lupta pentru locuințe sociale și împotriva rasismului și clasismului în Cluj-Napoca. Au căzut două criterii discriminatorii care îngreunau accesul persoanelor precare la locuințe sociale. Sentința de luni, 11 noiembrie 2019, în dosarul 2446/117/2017* este irevocabilă. Instanța „anulează parțial HCL nr.434/16.12.2015 Cj-N privind modificarea și completarea Ane ...

Sentința civilă 86/2018 a Curții de Apel Cluj

Municipiul   Cluj-Napoca   şi   Primarul   Municipiului   Cluj-Napoca  a contestat hotărârea CNCD 531/2017 la Curtea de Apel Cluj, în cauza petiției cu privire la caracterul discriminator al criteriilor de acordare de locuințe sociale în orașul Cluj. Prin SENTINŢA CIVILĂ Nr. 86/2018,  Curtea de Apel Cluj hotărește:  Curtea  apreciază  că  în  mod  legal  şi  temeinic  s-a  aplicat,  prin Hotărâ ...

Petiția către CNCD – criterii discriminatorii de atribuire de locuințe sociale

În data de 20.10.2016 Fundația Desire a depus o petiție în atenția Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării cu nr. înregistrare 6247. Citiți întregul text aici: petitie CNCD_locuinte sociale_Desire_Cluj_oct 2016.doc,  Am solicitat următoarele: investigarea Hotărârii nr. 434/16.12.2015 a Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca cu privire la definirea criteriilor de atribuire a locuinț ...

Hotărârea C.N.C.D. 531/27.09.2017: criteriile de acordare de locuințe sociale ale Primăriei Cluj-Napoca sunt discriminatorii

Fundația Desire a adresat o petiție către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în octombrie 2016 cu privire la caracterul discriminator al criteriilor de acordare a locuințelor sociale aplicate de Primăria Municipiului Cluj-Napoca pe baza HCL 434/16.12.2015. Petiția a demonstrat că aceste criterii elimină în mod particular solicitanții aparținând unor categorii sociale marginaliza ...

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 951/2018

R O M Â N I A. TRIBUNALUL CLUJ. SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE Dosar nr. ……  Cu privire la fondul cauzei, instanța reține că reclamanții au atacat mai multe hotărâri adoptate de către Consiliul Local al municipiului Cluj Napoca în legătură cu acordarea de locuințe sociale.  Reţine instanţa că prin criteriile, ordinea de preferinţ ...

HCL 434/2015 Cluj-Napoca – DISCRIMINATOARE ȘI ILEGALĂ / Comunicat – 28 martie & 3 aprilie 2018

Instanțele de judecată au decis în două rânduri că HCL 434/2015, Cluj-Napoca este DISCRIMINATOARE ȘI ILEGALĂ. Astfel, criteriile de atribuire a locuințelor sociale din orașul Cluj contravin atât prevederilor Legii pentru prevenirea și combaterea discriminării, cât și Legii locuinței.  DISCRIMINAREA În urma petiției depuse la CNCD de către Fundația Desire în septembrie 2017, CNCD a hotărât: „cri ...