Rasismul la noi acasă

Március 21 Martie - Rasszizmus ellen/ Împotriva rasismului -
Miért nálunk otthon?/ De ce la noi acasă?

//// RO
21 martie a fost declarată Ziua Internațională pentru Eliminarea Tuturor Formelor Discriminării Rasiale. Acesta a fost răspunsul Organizației Națiunilor Unite față de masacrul demonstranților din Sharpeville, Africa de Sud, împotriva sistemului de segregare bazat pe supremația albilor.
În România de azi, rasismul continuă să joace un rol important în menținerea oamenilor săraci de etnie romă în situațiile în care sunt. Situații din care ei sunt nevoiți să accepte să facă muncile înjosite și foarte prost plătite. Rasismul justifică împingerea romilor și a săracilor către periferiile orașului, și mai mult, în zone poluate care le pun în pericol sănătatea și viața. Rasismul justifică segregarea romilor și ghetoizarea lor. Rasismul este totodată o convingere care se bazează pe generalizarea care pleacă de la limba pe care o vorbește o persoană și de la culoarea pielii sale, considerând că această limbă și culoare este una inferioară, și susținând că toți oamenii care vorbesc această limbă sau au această culoare a pielii sunt inferiori. Pe baza presupunerii că sunt inferiori, romilor din România li se neagă nu de puține ori drepturile ce li se cuvin și care altor oameni nu le sunt încălcate sau negate. Toate acestea se produc adesea cu acordul și contribuția instituțiilor statului. Acesta, prin refuzul sau amânarea de a lua măsuri reale care să răspundă ferm în cazurile de rasism împotriva romilor, permite manifestarea acestuia sub diferite forme în școli, la locul de muncă, în spitale, în mass media sau în ceea ce privește accesul la o locuință decentă.
Ne ridicăm împotriva rasismului pentru că acesta separă, izolează și exploatează, dar și mai mult, extermină oamenii inferiorizați pe baza unor presupuse caracteristici biologice ori culturale și/sau a situației lor economice. Pentru că el îndoctrinează majoritarii de toate felurile, sugerând că oamenii inferiorizați în acest fel constituie un pericol pentru civilizația, bunăstarea, și viața celor considerați superiori din punct de vedere biologic, cultural sau economic.

//// - HU
Március 21. a faji megkülönböztetés elleni küzdelem nemzetközi napja. Az Egyesült Nemzetek Szövetsége 1966-ban jelölte ki ezt a napot a Shaperville-i mészárlás emlékére, amelynek során a dél-afrikai rendőrség belelőtt a fehér felsőbbrendőségen alapuló, szegregált apartheid rezsim ellen békésen tüntető tömegbe.
Napjaink Romániájában a rasszizmus továbbra is fontos szerepet játszik a roma származású szegény emberek tűrhetetlen helyzetének a fenntartásában. Olyan helyzetről van szó, amely folyamatosan lealacsonyított és nagyon rosszul fizetett munkák elvállalására kényszeríti ezeket az embereket. A rasszizmus legitimálja a szegények és romák városi perifériákra való kiszorítását, olyan szennyezett környezetekbe való kitelepítését, amelyek veszélyeztetik az ott élő emberek egészségét és életét. A rasszizmus legitimálja a romák szegregációját és gettósítását. A rasszizmus ugyanakkor olyan hitrendszer, amely általánosításon alapul. Azt feltételezi, hogy egy bizonyos bőrszín, vagy a nyelv, amelyet egy ember beszél alacsonyabb rendű, és ennek megfelelően minden ember, aki ezt a nyelvet beszéli, és minden ember, akinek ez a bőrszíne, alacsonyabb rendű. Az alacsonyabbrendűség feltételezésének az alapján a romániai romáktól nem kevés esetben tagadták már meg az őket megillető jogokat, olyan jogokat, amelyeket mások esetében eszünkbe se jutna megtagadni vagy lábbal tiporni. Mindez a jogtiprás pedig gyakran az állami intézmények jóváhagyásával és hozzájárulásával megy végbe. Az állami intézmények azáltal, hogy nem tesznek valós, határozott válaszlépéseket a romákat érő rasszizmus eseteiben, megengedik az iskolákban, munkahelyeken, kórházakban, sajtóban, vagy éppen a tisztességes lakhatáshoz való hozzáférés területén különböző formákban megnyilvánuló rasszizmust.
Felemeljük a szavunk a rasszizmus ellen, mert a rasszizmus elkülöníti, izolálja és kizsákmányolja, extrém esetekben elpusztítja az alacsonyabbrendűnek tartott embereket, ezek feltételezett biológiai, kulturális jellemvonásai és/vagy gazdasági helyzetük alapján. A rasszizmus indoktrinálja a mindenkori többséget, azt sugallva, hogy az alacsonyabbrendűnek tartott emberek veszélyt jelentenek a civilizációra, mindazok jólétére és életére, akiket ez a hitrendszer biológiailag, kulturálisan vagy gazdaságilag magasabbrendűnek tart.

 

Comments are closed.