Poziția Căși Sociale ACUM! față de PUZurile de restructurare a fostelor zone industriale în Cluj-Napoca, 06.07.2023.

În atenția Primarului Municipiului Cluj-Napoca, Biroului de Strategii Urbane, Direcției de Urbanism, și Direcției de Patrimoniu și Evidența Proprietății

Căși sociale ACUM! susține inițiativa mai multor asociații din Cluj-Napoca lansată în 4 iulie 2023, de a nu se acorda autorizația pentru „P.U.Z. - Restructurare zonă industrială și realizare zonă mixtă - comerț, birouri, locuire, servicii, rețele edilitare, sistematizare maluri, operațiuni notariale, Piața 1 Mai nr. 3” (Carbochim).

Cu această ocazie, solicităm primăriei Cluj-Napoca să re-evalueze transformarea fostelor platforme industriale în situri de noi dezvoltări imobiliare (accentuată în oraș din 2014 încoace) din punctul de vedere al modului în care aceasta servește sau nu interesele publice. Recunoscând că această tendință a creșterii urbane nu se va opri prea curând, cât și pentru a pune dezvoltarea imobiliară în slujba interesului public măcar de acum încolo, formulăm următoarele revendicări majore față de starea de fapt existentă în orașul Cluj în acest domeniu:

1) Aplicarea strictă a prevederilor PUG 2014 cu privire la procedura de restructurare a fostelor zone industriale pe bază de contract între Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca şi proprietarii unităţilor industriale. Se va respecta condiția de realizare de către dezvoltatorii acestor zone a unor obiective de interes public, printre ele locuințe sociale. Cerem ca 25% din fondul locativ realizat să se treacă în proprietate publică cu acest scop.

2) Utilizarea venitului la bugetul local din taxele impuse pe întregul stoc al dezvoltărilor imobiliare realizate în aceste zone (dat fiind faptul că ele au funcțiuni mixte) cu scopul de a crea un fond multianual pentru producția de locuințe sociale în oraș, astfel încât administrația publică locală să își respecte obligațiile prevăzute de Legea Locuinței 114/1996, cât și a prevederilor Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2030 (HCL 1/2022) referitoare la creșterea numărului de locuințe publice.

3) Utilizarea TVA-ului plătit pe lucrări legate de aceste dezvoltări imobiliare (conform Legii finanțelor publice, a procentului de 20% din aceste sume care se redistribuie de către stat către localități) în vederea realizării de locuințe sociale din bugetul local.

4) Primăria Cluj-Napoca, făcând uz de rolul său major în Asociația Municipiilor din România prin primarul Emil Boc care este președintele AMR, să solicite Guvernului României să folosească o bună parte din impozitele pe profiturile obținute din dezvoltări imobiliare pentru a crește bugetul Programului de Construcții de Locuințe Sociale și de Necesitate din care să contribuie la costurile creșterii fondului de locuințe sociale în localități în funcție de nevoile reale.

5) Pentru a susține interesul public conform atribuțiilor sale, administrația publică locală să pună presiune pe decidenții statului pentru o legislație care redă urbanismului funcțiile sale publice. Astfel, primăria va avea mai multe instrumente prin care să crească fondul de locuințe sociale, să prevină evacuările forțate din zonele care trec prin regenerare urbană, și să plafoneze prețurile la locuințe în aceste zone astfel încât și locuitorii vechi și noi cu venituri reduse să se poată bucura de mediul înfrumusețat.

*

Hartă cu fostele platforme industriale ale Clujului: https://a60194.wixsite.com/digitalcluj/evolutia-industriei-in-cluj-napoca?fbclid=IwAR2p79XNGBdoAN003ySidyNDUlSO14bVb1X_BdEnjSWBuP76hTfBEoPoO9o

Comments are closed.