O victorie în instanță

În anul 2000, d-na V.V. a încheiat un contract de închiriere cu primăria Cluj-Napoca, având ca obiect o locuință formată dintr-o cameră de 15,3 mp și dependințe de 11,83 mp, fără baie, pentru ea și cei doi fii ai săi. Familia care folosea această mică locuință a ajuns în 2010 la 8 membri, adăugându-se cei 5 nepoți de fiu ai doamnei V.V., dintre care doi cu handicap grav. Din 2021 și d-na V.V. este încadrată în grad de handicap accentuat.

Conform prevederilor Legii nr. 448/2006, persoanele cu handicap grav și familiile acestora beneficiază de scutire de la plata chiriei pentru locuințele închiriate de la stat. De același drept beneficiază și adulții cu handicap accentuat. Mai mult, aceeași lege stabilește că persoana cu handicap grav are dreptul la acordarea unei camere de locuit suplimentar faţă de normele minimale de locuit prevăzute de lege. Deși unul dintre nepoții d-nei V.V. a fost încadrat în grad de handicap grav încă din 2012, primăria Cluj-Napoca nu a luat nicio măsură pentru aplicarea prevederilor legale menționate mai sus.

În 2015 d-na V.V. a făcut o cerere la primărie pentru a fi scutită de la plata chiriei și a depus certificatul de handicap al nepotului ei minor, emis în 2014 (cu ocazia celei de-a doua revizuiri). Ca urmare a acestei cereri, a fost scutită de la plata chiriei, însă doar începând cu data depunerii cererii, respectiv din 06.11.2015.

În 2019 d-na V.V. a fost „îndrumată” de un funcționar al primăriei să semneze un angajament că va plăti 40 lei/lună pentru chiria restantă și penalități, deși avea un venit de 140 lei/lună (ajutor social) și ar fi trebuit să beneficieze de scutire de la plata chiriei încă din 2012.

În 2021 Consiliul local și Primăria Cluj-Napoca au demarat un proces împotriva d-nei V.V., pretinzându-i să achite chiria și penalitățile de 0,5%/zi aferente pentru perioada martie 2013 – noiembrie 2015, în total 25.473 lei (sumă calculată până la data de 07.04.2021), din care 23.945 lei majorări de întârziere (aproximativ 30.000 lei până la data finalizării procesului).

Cu sprijinul RomaJust Asociația Juriștilor Romi, d-na V.V. a beneficiat de asistență juridică în acest proces, care s-a finalizat cu respingerea pretențiilor primăriei.

Principalul argument invocat de avocatul d-nei V.V.a fost că, în conformitate cu prevederile legale, dreptul de a beneficia de scutire de la plata chiriei s-a născut din 2012, respectiv de la data la care a fost emis primul certificat de handicap grav pentru nepotul său de fiu, nu de la data la care aceasta a făcut cerere. Primăria a pretins că nu a cunoscut situația decât din 2015 întrucât nu ea, ci Consiliul Județean Cluj a emis certificatul de handicap, și a susținut că dreptul de a fi scutit de la plata chiriei se acordă doar de la data cererii, invocând și angajamentul de plată din 2019.

Dar legea impune o conduită pro-activă pentru protecția persoanelor cu handicap, astfel încât primăria trebuia să aplice prevederile legale privind scutirea de la plata chiriei de la data încadrării în grad de handicap grav a nepotului d-nei V.V., chiar în absența unei cereri, cunoscând situația familiei ca urmare a anchetelor sociale pe care le face în toate cazurile în care se solicită emiterea unui certificat de handicap.

Judecătoria Cluj-Napoca a constatat că argumentele invocate de avocatul d-nei V.V. sunt întemeiate și că angajamentul de plată din 2019 nu poate fi luat în considerare. Primăria a declarat apel împotriva acestei hotărâri judecătorești, acesta fiind respins de Tribunalul Cluj. În continuare, primăria a declarat recurs împotriva hotărârii Tribunalului Cluj, acesta fiind respins de Curtea de Apel Cluj în 01.11.2022.

Ca urmare a hotărârii definitive a instanței de judecată, d-na V.V. este scutită de la plata chiriei și implicit a majorărilor de întârziere pentru întreaga perioadă în care familia sa, care locuiește împreună cu ea, a avut în îngrijire o persoană încadrată în grad de handicap grav, nu doar de la data la care a formulat cerere în acest sens.

Este important de subliniat că în astfel de cazuri, legea impune primăriei o conduită pro-activă, în sensul promovării și respectării drepturilor persoanelor cu handicap începând cu data încadrării în grad de handicap grav sau accentuat. Lipsa unei comunicări eficiente între diferitele servicii ale primăriei și chiar între primărie și alte instituții și autorități publice locale, județene și naționale, nu poate conduce la pierderea unui drept recunoscut de lege în favoarea chiriașului.

Pe de altă parte, este regretabilă și trebuie stopată prin toate mijloacele legale practica primăriei Cluj-Napoca, care în multe situații nu numai că nu a luat din oficiu măsuri pentru promovarea și respectarea drepturilor persoanelor defavorizate, ci a și consumat resurse publice considerabile (în special munca funcționarilor și juriștilor săi) pentru a pune astfel de persoane în situații extrem de dificile. Încercarea de a profita de lipsa de cunoștințe juridice a unor persoane din categorii defavorizate și de precaritatea situației lor materiale, care în multe cazuri le împiedică să beneficieze de asistență juridică, precum și încercarea de a „jongla” cu prevederile legale, cu scopul ca acesteasă fie interpretate în sensul nerecunoașterii unor drepturi stabilite prin lege, trebuie să înceteze la nivelul oricărei autorități sau instituții publice, inclusiv în Primăria Cluj-Napoca.

Comments are closed.