INFORMARE: România trebuie să raporteze la Organizația Națiunilor Unite respectarea dreptului la locuință adecvată și prevenirea evacuărilor forțate

În lunile trecute Căși sociale ACUM! a participat la un demers important al activismului pentru dreptate locativă din România. În 9 august 2021, Blocul pentru Locuire (BPL) a trimis o propunere către comitetul Organizației Națiunilor Unite de a include dreptul la locuință adecvată pe lista problemelor monitorizate în România, iar în 18 octombrie, din partea BPL, Enikő Vincze a participat la consultarea societății civile din România de către Comitetul pentru Drepturile Sociale, Economice și Culturale al ONU. Am constatat cu satisfacție, că în 15.11.2021, prin decizia E/C.12/ROU/Q/6 acest lucru s-a și întâmplat. Pe 6 decembrie 2021 am trimis această informare către mai multe instituții ale statului român cu privire la demersurile noastre și evoluțiile ulterioare care înseamnă o victorie pentru noi.  

INFORMARE_dreptul la locuinta adecvata_6dec2021

Comments are closed.