Proposal to include “The Right to Adequate Housing” on the List of Issues for monitoring the implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in Romania

Comitetul ONU care monitorizează implementarea  Convenției Internaționale pentru Drepturi Economice, Sociale și Culturale (ICESCR)  se va reuni, în cazul României, în luna octombrie 2021. Organizațiile societății civile au putut transmite acestui Comitet până pe 9 august 2021 propuneri cu privire la teme pe care Comitetul să le monitorizeze. Prin Blocul pentru Locuire am contribuit și noi la elaborarea și transmiterea propunerii către acest Comitet de a introduce dreptul la locuire adecvată printre subiectele monitorizate în România.

PROPOSAL_housing-Ro_CESCR_BPL_8aug2021

Comments are closed.