Câteva idei despre bugetul Clujului

(după prezentarea făcută de primarul Emil Boc, în mod particular despre bugetul pe locuire)[1]

În execuția bugetară a municipiului Cluj-Napoca din 31.03.2020 putem observa că în acel an, pentru marele capitol de cheltuieli numit "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", au fost prevăzute 231.870.000 de lei.

Iar din figura atașată postării reiese, că în 2021 domeniului "Locuințe, servicii și dezvoltare publică" i s-au alocat 22.8% din totalul bugetului pentru dezvoltare (1.043.877.576 lei), adică 238.004.087 lei.

DECI: doar cu vreo 6 milioane lei mai mult față de cât a fost în 2020. Ceea ce înseamnă, că alocarea pe acest capitol a crescut doar cu cc. 2.6%, în condițiile în care bugetul anului 2021 este cu 22% mai mare decât cel al anului trecut, și mai mult, bugetul pentru dezvoltare în 2021 este cu 45.27% mai mare decât cel pe anul 2020.

Asta înseamnă că, în continuare, domeniul locuirii este neglijat, chiar dacă figura de mai sus sugerează că “Locuințele, serviciile și dezvoltarea publică” este a doua mare prioritate a fondului de dezvoltare, și chiar dacă dezbaterile din lunile trecute pe această temă au sugerat importanța schimbării politicilor de locuire și de locuire socială.

În continuare, din formatul publicat al bugetului nu reiese nici în acest an, precum nu a reieșit nici în anii trecuți, câți bani se prevede a se cheltui din totalul alocat marelui capitol  “Locuințe, servicii și dezvoltare publică” pe creșterea fondului de locuințe sociale, pe renovări, și/sau pe mentenanța/ reparațiile fondului existent, sau pe alte tipuri de costuri aferente stocului de locuințe aflate în administrarea primăriei.

Lipsa de transparență în legătură cu defalcarea acestor cheltuieli, precum și cu stricta urmărire a direcției în care se reatribuie sumele necheltuite, ridică suspiciuni cu privire la buna gospodărire a banilor publici și bunului public din acest domeniu. Iar solicitanții de locuințe sociale continuă să rămână frustrați an de an, când citesc în bugetele anuale, că s-au bugetat sume pentru locuințe, dar observă că stocul de locuințe din fondul primăriei nu a crescut, din contra, este în scădere (datorită continuării vânzărilor și/ sau scoaterii din circuitul locativ a apartamentelor aparținând vechiului fond de stat).

Din enumerarea făcută ieri de primar a unor exemple privind investițiile prioritare în anul 2021, cu privire la locuințe s-au menționat doar următoarele obiective foarte puține și neclar definite:

  • Finalizarea locuințelor de pe str. Ghimeșului (nota bene, este vorba despre 12 apartamente, într-un proiect care este implementat și bugetat din 2010 încoace, precum arată tabelul realizat de noi anul trecut, atașat postării). În paralel cu aceasta observăm, că proiectul de locuințe sociale de pe str. Sighișoarei, dupa 12 ani de pregatire, a dispărut cu totul – ne întrebăm de ce? Și, dacă el nu poate fi realizat din cauza unor motive eventual bine întemeiate, ne întrebăm de ce nu s-a gândit de atâția ani o alternativă pentru acest proiect eșuat, care să se fi finalizat în anul 2021, după finalul perioadei strategice 2014-2020, în condițiile în care în ultimii cinci ani nu s-a făcut nicio locuință socială?
  • Cumpărare de locuințe de pe piață (fără anunțarea vreunui plan cu privire la numărul lor, și la măsuri care să fie mai eficiente decât cele adoptate anii trecuți ce au rezultat în cumpărarea a 3 locuințe).
  • Continuarea subvenției chiriilor private pentru persoanele marginalizate (fără vreun plan cu privire la numărul lor, sau la măsuri de implementare mai adecvate decât cele utilizate anii trecuți, care au făcut ca acest program să nu fi adus rezultatele așteptate).

În general, după dezbaterile derulate în lunile trecute de către primărie și Banca Mondială despre Strategia locuirii 2021-2030, când ni s-a transmis că locuințele sociale sunt o prioritate pentru decada următoare, este un semn cât se poate de negativ faptul că în prezentarea bugetului și a marilor priorități pe 2021 nu s-a alocat un capitol aparte capitolului Locuire, precum s-a alocat celorlalte mari domenii, precum Mobilitate, Zone Verzi, Educație, Sănătate, Digitalizare.

Mai mult, noi ne-am fi așteptat ca echipa de experți a primăriei și a Băncii Mondiale să fi făcut un plan de măsuri pentru locuire pe anul 2021, care să fi marcat începuturile prevăzutei strategii pe acest domeniu, a cărei elaborare în sine a fost o investiție financiară considerabilă din banii publici.

Enikő Vincze

sursa: actualdecluj.ro

Sursa: autoarea

[1]https://actualdecluj.ro/bugetul-de-investitii-pe-2021-e-aproape-egal-cu-cel-de-functionare-la-primaria-cluj-orasul-mizeaza-pe-mai-multi-bani-decat-in-2020-peste-433-de-milioane-de-euro-cresterea-venind-si-datorita-banilor/

Comments are closed.