Observații asupra bugetului Municipiului Cluj-Napoca: Probleme critice și propuneri la capitolul LOCUIRE

Document depus în atenția Primăriei în cadrul Dezbaterii publice despre bugetul local 2021

06.04.2021.

În cele ce urmează, vă prezentăm trei seturi de probleme identificate de noi în bugetul pe 2021 al Primăriei Municipiului Cluj-Napoca din punctul de vedere al Locuirii, precum și propunerile noastre în vederea soluționării acestora.

1.

Din execuția bugetară a municipiului Cluj-Napoca din 31.03.2020 putem observa că, în acel an, pentru marele capitol de cheltuieli numit "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", au fost prevăzute 231.870.000 de lei. Iar în propunerea de buget pentru anul 2021 domeniului "Locuințe, servicii și dezvoltare publică" precum reflectă figura de mai jos, i s-au alocat 22.8% din totalul bugetului pentru dezvoltare (1.043.877.576 lei), adică 238.004.087 lei.

Problema identificată: în 2021 se investește la acest capitol doar cu vreo 6 milioane lei mai mult față de cât a fost suma alocată în 2020. Ceea ce înseamnă, că alocarea bugetară la capitolul “Locuire, servicii și dezvoltare publică” ar crește doar cu cc. 2.6%, în condițiile în care bugetul anului 2021 este cu 22% mai mare decât cel al anului trecut, și mai mult, bugetul pentru dezvoltare în 2021 este cu 45.27% mai mare decât cel pe anul 2020. Asta înseamnă că, în continuare, domeniul locuirii este neglijat, chiar dacă figura de mai sus sugerează că “Locuințele, serviciile și dezvoltarea publică” este a doua mare prioritate a fondului de dezvoltare, și chiar dacă dezbaterile din lunile trecute pe această temă au sugerat importanța schimbării politicilor de locuire și de locuire socială.

Soluția propusă: reeșalonarea/ creșterea bugetului pentru capitolul de locuințe sociale (vezi ideile elaborate la punctul 4), sau anunțarea publică că acest capitol nu va fi o prioritate nici în 2021 (precum nu a fost nici în ultimii 5 ani). Precum arătăm la punctul (3), obiectivele pe acest an nu sunt suficiente și nici definite clar.  

Problemă identificată: În continuare, din formatul publicat al bugetului nu reiese nici în acest an, precum nu a reieșit nici în anii trecuți, câți bani se prevede a se cheltui din totalul alocat marelui capitol “Locuințe, servicii și dezvoltare publică” pe creșterea fondului de locuințe sociale, pe renovări, și/sau pe mentenanța/ reparațiile fondului de stat existent, sau pe alte tipuri de costuri aferente stocului de locuințe aflate în administrarea primăriei.

Lipsa de transparență în legătură cu defalcarea acestor cheltuieli, precum și cu stricta urmărire a direcției în care se reatribuie sumele necheltuite, ridică suspiciuni în publicul larg cu privire la buna gospodărire a banilor publici și bunului public din acest domeniu. Iar solicitanții de locuințe sociale continuă să rămână frustrați an de an, când citesc în bugetele anuale, că s-au bugetat sume pentru locuințe, dar observă că stocul de locuințe din fondul primăriei nu a crescut, din contra, este în scădere (datorită continuării vânzărilor și/ sau scoaterii din circuitul locativ a apartamentelor aparținând vechiului fond de stat).

Soluția propusă: publicarea bugetului defalcat pe sub-categorii (locuințe, din care locuințe sociale, servicii, dezvoltare publică cu sub-categoriile aferente) din marea categorie de buget “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”.

Din exemplele privind investițiile prioritare în anul 2021 ale Primăriei Municipiului Cluj-Napoca cu privire la locuințe s-au menționat doar următoarele obiective foarte puține și neclar definite, deci notăm aceste aspecte ca fiind problematice din punctul de vedere al bugetării lor, așteptând răspuns la întrebările menționate:

 • Finalizarea locuințelor de pe str. Ghimeșului (nota bene, este vorba despre 12 apartamente, într-un proiect care este implementat și bugetat din 2010 încoace, precum arată tabelul de mai jos). În paralel cu asta observăm, că proiectul de locuințe sociale de pe str. Sighișoarei, dupa 12 ani de pregătire, a dispărut cu totul - ne întrebăm de ce? Și, dacă el nu poate fi realizat din cauza unor motive eventual bine întemeiate, ne întrebăm de ce nu s-a gândit de atâția ani o alternativă pentru acest proiect eșuat, care să se fi finalizat în anul 2021, după finalul perioadei strategice 2014-2020, în condițiile în care în ultimii cinci ani nu s-a făcut nicio locuință socială?

 • Cumpărare de locuințe de pe piață (fără anunțarea vreunui plan cu privire la numărul lor, și la măsuri care să fie mai eficiente decât cele adoptate anii trecuți ce au rezultat în cumpărarea a unui număr infim de locuințe, acest obiectiv nu poate avea nici bugetare adecvată. Este nevoie de o planificare mai clară și prezentarea sa pentru publicul larg).
 • Continuarea subvenției chiriilor private pentru persoanele marginalizate (fără vreun plan cu privire la numărul lor, sau la măsuri de implementare mai adecvate decât cele utilizate anii trecuți, care au făcut ca acest program să nu fi adus rezultatele așteptate, acest obiectiv nu poate avea nici bugetare adecvată. Este nevoie de o planificare mai clară și prezentarea sa pentru publicul larg).

În contextul dezbaterilor derulate în lunile trecute de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Banca Mondială despre Strategia locuirii 2021-2030, reprezentanți ai primăriei au transmis următoarele mesaje:

 • locuințele sociale sunt o prioritate pentru decada următoare în orașul Cluj, pentru că ele nu sunt suficiente față de solicitări;
 • primăria a elaborat și a depus la MIPE o fișă de propunere privind utilizarea de fonduri din PNRR pe locuințe sociale.

Știm că Strategia nu este finalizată și adoptată încă, dar, din moment ce anul 2021 este parte din deceniul la care ea se referă:

 • considerăm problematic faptul că acest buget nu prevede nimic legat de intențiile/ planurile menționate mai sus;
 • propunem ca bugetul din 2021 să includă costurile unor lucrări necesare îndeplinirii obiectivelor de realizare de locuințe sociale în anii care vin, de exemplu:
  • investiții necesare pentru ca realizarea de locuințe sociale să poată fi considerată un “proiect matur”, condiția finanțării din PNRR în următorii ani;
  • investiții necesare pentru identificarea unor imobile (terenuri, clădiri) din proprietatea de stat, în administrarea primăriei sau în administrarea unor ministere, care pot fi folosite/ transformate în imobile ce oferp spații de locuințe sociale din 2022 încolo.

Dincolo de problemele punctuale enumerate mai sus, propunem, ca marile priorități de investiții pe 2021 să includă și un capitol pe Locuire, precum există mari capitole și alocări bugetare aferente celorlalte mari domenii prioritare, precum Mobilitate, Zone Verzi, Educație, Sănătate, Digitalizare.

Căși Sociale ACUM!
Contact: Prof. univ. dr. Enikő Vincze, telefon: 0740137561, eniko.vincze10@gmail.com

Comments are closed.