Un deceniu de luptă pentru dreptatea locativă

Broșura este o auto-reflecție asupra apariției și evoluțiilor mișcării noastre de-a lungul ultimului deceniu. Prezentând etapele sale atât dintr-o perspectivă conceptuală sau ideologică, cât și din punctul de vedere al materialelor create, atragem atenția asupra unor fenomene interconectate: ghetoizarea rezidențială a persoanelor rome sărăcite, rasismul instituțional și structural manifestat în evacuări forțate, segregarea teritorială și socială, locuirea în mediu poluat și condiții inadecvate, criteriile de atribuire de locuințe sociale, fondul locativ public, preponderența producției de locuințe pentru profit prin dezvoltare imobiliară, împovărarea unor categorii largi de oameni cu costurile locuirii și criza locuirii în general.
UnDeceniu_Brosura2021_p-1

Comments are closed.