Cere primăriei LOCUINȚE SOCIALE! Informează-te! Mobilizează-te!

Solicită și tu Primăriei Municipiului Cluj-Napoca creșterea fondului de locuințe sociale

Ce sunt locuințele sociale?

Conform Legii locuinței, locuințele sociale sunt locuințe publice de care pot beneficia persoanele cu un venit lunar sub venitul mediu pe economie care nu au în proprietate o locuință, sau nu au avut și nu au vândut o locuință după 1990. Locuințele sociale construite pe baza Legii 114/1996 nu pot fi vândute. Ele trebuie să respecte standarde de calitate precise.

De ce să soliciți și tu o locuință socială?

 • Să îți exprimi nevoia de o locuință adecvată și accesibilă ca preț.
 • Să-ți impui dreptul la locuință.
 • Să faci primăria să recunoască, că există nevoie de locuințe sociale în localitate.

De ce nu solicită mai mulți oameni locuințe sociale?

 • Pentru că știu că există foarte puține locuințe sociale în localitate.
 • Pentru că experiența lor le spune că sistemul de criterii de atribuire de locuințe sociale este de așa natură încât îi discriminează.
 • Pentru că presupun că nu au șansa să obțină punctaj suficient de mare ca să aibă șanse reale.
 • Pentru că adunarea și depunerea actelor în dosarul cererii de locuință socială implică foarte mult timp și efort.

De ce să te mobilizezi?

 • Dacă nu soliciți locuință socială, primăria nu știe că ai nevoie de ea.
 • Dacă ne vom cere mulți acest drept, primăria se va simți obligată să depună efort ca să facă locuințe sociale.
 • Nu te lăsa intimidat(ă) dacă cineva îți spune că nu are rost să soliciți, pentru că oricum nu ar fi locuințe sociale în localitate.
 • Toți care primesc puncte pe cererea lor, pot să primească locuință socială dacă primăria face atâtea locuințe de câte este nevoie.

Ce poți să faci?

 • Cere primăriei să elaboreze și actualizeze nevoia reală de locuințe sociale și de necesitate în Municipiul Cluj-Napoca prin direcțiile sale de specialitate (printre ele Direcția Patrimoniului Municipiului și Evidența Proprietăților, Direcția de Asistență Socială și Medicală).
 • Cere consiliului local și primăriei să asigure fondul de locuințe sociale și de necesitate pentru acoperirea nevoilor pe plan local.
 • Solicită includerea unui plan multianual de realizare a acestui fond în cadrul strategiei locale a locuirii pe care Primăria Municipiului Cluj-Napoca promite să o aibe pentru perioada 2021-2030.
 • Cere includerea costurilor realizării acestui plan multianual în bugetele locale anuale pe următorii 10 ani.
 • Poți iniția petiții, poți transmite în scris sau prin participare la ședințele consiliului local sau prin comunicare directă cu consilierii aleși solicitările de mai sus.
 • Depune cererea ta de locuințe sociale în fiecare an.

Știai că?

 • Conform evidenței primite de la primărie, în 2020 totalul de locuințe în proprietatea municipiului (1.417), a fost compus din: 460 de locuințe sociale și 15 locuințe de necesitate (aceste unități putând fi trecute dintr-o categorie în alta); 751 de locuințe din vechiul fond de stat, 117 locuințe ANL și 34 de locuințe de serviciu; precum și 40 de unități locative în casele modulare din Pata Rât. Starea celor din urmă este inadecvată locuirii, iar cele din vechiul fond de stat, inclusiv cele de serviciu și locuințele noi construite din fonduri ANL nu constituie un fond permanent de locuințe din punctul de vedere al municipiului, deoarece ele, după caz, se pot retroceda, se pot vinde chiriașilor sau se pot scoate din circuitul locativ dacă se constată că s-au degradat. Spre exemplu, după 2014, în perioada în care nu s-a dat în folosință nicio locuință socială nouă, au dispărut din acest fond 122 de locuințe. În 2017, primăria avea 94 de locuințe libere (mare parte din fondul vechi de stat), dintre care 43 au fost în litigii legate de retrocedări.
 • Practic, în Cluj-Napoca există doar 475 de unități locative ce pot fi alocate ca locuințe sociale pentru solicitanți sau ca locuințe de necesitate în caz de nevoie. Raportată la numărul total de locuințe din Cluj (conform INS, 153.212 de locuințe), această cifră înseamnă un procent cât se poate de irelevant atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere economic: de 0.31%.
 • Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca au admis că fondul de locuințe sociale al municipalității nu este suficient pentru a răspunde nevoii din oraș în funcție de numărul depus de cereri (în jur de 400 pe an).
 • Date fiind resursele sale bugetare bogate, în ultimii ani administrația publică locală a luat câteva inițiative în acest sens, precum închirierea de pe piața privată, sau subvenționarea chiriei private. Însă acestea nu sunt soluții care să acopere nevoia. De aceea este nevoie de creșterea fondului locativ public prin noi construcții sau prin conversia unor clădiri aflate în proprietate de stat în imobile cu locuințe sociale.

Comments are closed.