COMUNICAT DE PRESĂ: promovați seria de apeluri către candidații și candidatele la poziția de primar și consilier local în Cluj-Napoca!

Nevoia de o nouă politică a locuirii: investiții în creșterea fondului locativ public ca factor al relansării economiei și îmbunătățirii calității vieții

25.08.2020.

După un deceniu de inițiative în domeniul locuirii și de revendicări transmise actualilor guvernanți locali, - în contextul alegerilor locale din 2020 - mișcarea pentru dreptate locativă din Cluj, Căși sociale ACUM!, a transpus cunoașterea sa acumulată în Apeluri adresate tuturor candidaților și candidatelor la funcția de primar și consilier local. Astfel am contribuit în perioada de pre-campanie la setarea agendei orașului nostru. În Apelurile 4-8 am construit mesajele pornind de la declarații ale unor lideri ai PNL, USR, Pro România, UDMR și PSD.

Apelurile au inclus analize și revendicări legate de locuirea în Cluj-Napoca legate de următoarele subiecte:

(1) Agravarea crizei locuirii în contextul pandemiei.[1] 

(2) Investițiile primăriei clujene în realizarea de noi locuințe sociale în perioada 2004-2020.[2]

(3) Criteriile de atribuire de locuințe sociale.[3] 

(4) Strategia locuirii.[4]

(5) Șansele tinerilor și tinerelor din Cluj de a locui în condiții adecvate și la prețuri accesibile.[5]

(6) Modalități de creștere a fondului de locuințe sociale publice.[6]

(7) Orașul locuibil.[7] 

(8) Obligațiile administrației publice locale privind buna gospodărire a fondului locativ de stat.[8]

(9) Revendicarea unei noi politici a locuirii: investiții în creșterea fondului locativ public ca factor al relansării economiei și al îmbunătățirii calității vieții.[9]

Noul mandat de guvernare locală va începe într-un context global în care intervenția statului pentru salvarea economiei prin ajutoare de stat a devenit un act legitim. Creșterea fondului de locuințe sociale publice este o intervenție de stat favorabilă atât economiei (sectorului construcțiilor și altor sectoare conexe), cât și oamenilor cărora recesiunea actuală le reduce veniturile, care au fost insuficiente și până acum față de chiria sau prețul unei locuințe de pe piață.

De ce este locuirea o prioritate maximă pentru investițiile publice?

Desigur există multe alte priorități în dezvoltarea orașului. Dar în ultimele decenii locuirea a fost cea mai neglijată dintre toate obiectivele investițiilor publice. Precum ne arată pandemia Covid-19, locuința este centrală atât din punctul de vedere al protecției sănătății, cât și din cel al locului de muncă și educației școlare. Apoi, zi-de-zi plecăm la școală, la lucru sau în alte locuri de undeva ce se cheamă acasă, iar la finalul zilei ne întoarcem acasă. Deci, locuința este spațiul central al vieții noastre. Dezvoltatorii imobiliari produc profituri imense tocmai din exploatarea acestei nevoi fundamentale a vieții. Este timpul ca administrația publică să pună această nevoie a locuitorilor în centrul activității sale printr-o politică de investiții publice în locuințe publice.

De ce este nevoie de schimbarea politicii locative?

Politica locuirii din ultimele decenii a creat o criză a locuirii în Cluj-Napoca, care se manifestă prin: cheltuirea a peste 30-50% din venituri pe locuire, chirii exorbitante, îndatorare pe viață prin creditele imobiliar-bancare, locuire în condiții inadecvate, evacuare forțată (fără alternativă locativă), supraaglomerarea în locuințe, rămânerea fără adăpost, dezvoltarea necontrolată a speculațiilor imobiliare ce cresc în permanență prețurile, locuirea în periferiile sub-dezvoltate ale orașului.

De ce este nevoie de locuințe sociale?

Criza locuirii este înrădăcinată și în lipsa locuințelor sociale publice. Cele din urmă pot contribui la soluționarea crizei locurii prin faptul că sunt locuințe adecvate și accesibile ca preț. Ele sunt parte dintr-o dezvoltare urbană ce răspunde intereselor celor mulți. Realizarea unui fond adecvat de locuințe sociale este o investiție publică ce îmbunătățește un serviciu public esențial. Existența sa este factor indirect al controlului chiriilor private. Fondul locativ public este parte din infrastructura urbană care asigură o bună calitate a vieții, dar și costuri reduse ale acesteia. Mai departe, creșterea acestui fond de locuințe implică și susținerea industriei construcțiilor, un sector creator de locuri de muncă, dar și de spații unde se reproduce forța de muncă de care economia are nevoie în toate domeniile sale. Nu în ultimul rând, este nevoie de acest lucru pentru că exemplele de calitate ridicată a vieții din marile orașe europene se bazează tocmai pe fonduri consistente de locuințe sociale.

Cum este posibilă creșterea fondului de locuințe sociale?

Cluj-Napoca nu are impedimente financiare. Raportat la bugetul aprobat pentru anul curent, 1.688.301.000 RON (peste 341 milioane de euro), costul celor 341 de locuințe sociale făcute între 2008-2014 prin construcții noi și renovări de clădiri vechi (62.290.882 RON sau 12.977.267 Euro), reprezintă doar un procent de 3.8% din această sumă. Există multe proceduri prin care se pot obține locuințe sociale. De asemenea, există posibilitatea atragerii de fonduri din bugetul central, precum și din diverse programe ale fondurilor europene pentru realizare de locuințe sociale.  

Ce dorim?

Vrem o guvernare locală care schimbă radical politica și politicile de locuire în orașul Cluj înspre interesele de bază ale locuitorilor. Vrem o administrație publică care nu mai repetă greșeala din perioada 2015-2019 de a nu realizat nicio locuință socială. Vrem adoptarea și implementarea fermă prin planuri multianuale a unei Strategie de locuire pentru perioada 2020-2030 a municipiului care: definește locuirea publică și creșterea fondului de locuințe sociale cel puțin la fel de importantă ca dezvoltarea fondului locativ privat; crește fondul de locuințe sociale publice; în primii doi ani produce 400 de locuințe sociale; în continuarea perioadei, anual realizează 400 de locuințe sociale, ceea ce ar însemna circa 10% din totalul de locuințe finalizate anual în orașul Cluj în ultimii doi ani; își propune să apropie livrarea locuințelor sociale de nevoia reală din oraș (sau la un procent de 20-25% de locuințe sociale publice din fondul locativ local total); încetează practica transformării atribuirii de locuințe sociale într-o competiție între diverse categorii sociale; prevede măsuri ferme pentru prevenirea evacuărilor ce lasă persoanele evacuate fără locuințe alternative adecvate; identifică soluții pentru plafonarea și reglementarea chiriilor private.

Stați aproape! În septembrie vom lansa petiția Blocului pentru Locuire, “Concretizarea imediată a dreptului la locuință socială!” și în Cluj-Napoca. Vom strânge semnături pentru susținerea unui proiect de HCL pe care îl vom prezenta noilor primari și consilieri locali din orașele București, Cluj și Timișoara cu ocazia începerii noului lor mandat.

Persoane de contact:
Prof. univ. dr. Enikő Vincze, eniko.vincze@ubbcluj.ro, tel: 0740 137 561
Sociolog George Zamfir, george7zamfir@gmail.com, tel: 0728 015 085


[1] 05.06.2020, https://casisocialeacum.ro/archives/4977/apel-catre-toti-cei-care-se-pregatesc-sa-candideze-la-alegerile-locale-din-2020-pentru-pozitia-de-primar-si-consilier-local-in-municipiul-cluj-napoca/

[2] 06.07.2020, https://casisocialeacum.ro/archives/5030/al-doilea-apel-catre-candidatii-alegerilor-locale-2020/

[3] 30.07.2020, https://casisocialeacum.ro/archives/5163/al-treilea-apel-catre-candidatii-si-candidatele-la-primaria-si-consiliul-local-cluj-napoca/

[4] 06.08.2020, https://casisocialeacum.ro/archives/5184/apelul-4-catre-candidatii-si-candidatele-la-primaria-si-consiliul-local-cluj-napoca-privind-strategia-de-locuire/

[5] 13.08.2020, https://casisocialeacum.ro/archives/5190/apelul-5-catre-candidatii-si-candidatele-la-alegerile-locale-din-2020-in-cluj-napoca-privind-sansele-de-locuire-ale-persoanelor-tinere/

[6] 18.08.2020, https://casisocialeacum.ro/archives/5203/apelul-6-catre-candidatii-si-candidatele-la-primaria-si-consiliul-local-cluj-napoca-privind-modalitatile-de-crestere-a-fondului-de-locuinte-sociale-publice/

[7] 21.08.2020, https://casisocialeacum.ro/archives/5220/apelul-7-catre-candidatii-si-candidatele-la-primaria-si-consiliul-local-cluj-napoca-privind-orasul-locuibil/

[8] 24.08.2020,https://casisocialeacum.ro/archives/5235/apelul-8-catre-candidatii-si-candidatele-la-primaria-si-consiliul-local-cluj-napoca-despre-obligatiile-administratiei-publice-locale-cu-privire-la-buna-gospodarire-a-fondului-locativ-de-stat/

[9] 25.08.2020, https://casisocialeacum.ro/archives/5247/apel-9-catre-candidatii-si-candidatele-la-primaria-si-consiliul-local-cluj-napoca-privind-revendicarea-unei-noi-politici-a-locuirii-investitii-in-cresterea-fondului-locativ-public-ca-factor-al-relan/

COMUNICAT DE PRESA_apeluri catre candidati_25.08

Comments are closed.