Acţiunile noastre din ultimele luni

Acțiuni imediate în contextul epidemiei

În această perioadă de carantină şi stare de urgenţă, acţiunile noastre sunt cu precădere în mediul online. Informăm oamenii cu venituri mici și persoanele care trăiesc în zone și locuințe aglomerate și în condiții inadecvate, despre puținele lor drepturi definite în ordonanțele stării de urgență.

Prin scrisori publice, am sesizat autoritățile administrației publice locale despre problemele care ne sunt semnalate de către oamenii din oraș, sugerând măsuri care ar trebui implementate de autorități pentru a le soluționa cât mai rapid, cum ar fi:

  • Nevoia de a oferi atenție sporită față de riscul epidemiei în comunitățile marginalizatedin orașul Cluj și soluții adecvate la criza umanitară din Pata Rât.

https://casisocialeacum.ro/archives/4604/epidemia-in-comunitatile-marginalizate-scrisoare-deschisa-catre-autoritati/

  • Accesul tuturor la condiții care pot să respecte regulile de igienă și de izolare, acordând atenţie specială celor patru comunități din Pata Rât.

https://casisocialeacum.ro/archives/4654/scrisoarea-a-doua-privind-nevoile-de-urgenta-in-pata-rat/

  • Nevoia de a respecta interzicerea evacuărilor pe durata stării de urgenţă, prevăzută de decizia din 23 martie 2020 a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, și de a face demersuri pe lângă autoritățile abilitate să asigure spații locative pentru persoanele fără adăpostprin rechiziție, așa cum este ea permisă de Decretul privind Starea de Urgență.

https://casisocialeacum.ro/archives/4674/memoriu-catre-prefectura-judetului-cluj-consiliul-judetean-cluj-primaria-municipiului-cluj-napoca/

  • Nevoia de a se ridica popririle impuse de către primărie din cauza unor amenzi și alte datorii, respectiv nevoia de a amâna, în cazul persoanelor cu venituri mici, măcar pe doi ani plata acestora și de a se anula majorările și penalitățilepuse pe ele.

https://casisocialeacum.ro/archives/4695/scrisoare-deschisa-catre-executori-judecatoresti-privind-amanarea-popririlor/

  • Necesitatea de a simplifica procedurileconcrete se trebuie urmate pentru a avea acces de îndată la beneficii de asistență socială, la subvenția de chirie și la adăpost adecvat, și de a le comunica de îndată oamenilor.

https://casisocialeacum.ro/archives/4665/erere-catre-directia-de-asistenta-sociala-si-medicala-cluj-napoca/

  • Nevoia de măsuri urgente privind amenzile și majorările impuse pe datoriicătre primărie în cazul persoanelor cu venituri mici.

https://casisocialeacum.ro/archives/4644/scrisoarea-deschisa-catre-institutia-primarului-cluj-napoca/

  • Scrisoare de solidaritate cu muncitorii în salubritate.

https://casisocialeacum.ro/archives/4707/scrisoa­re-de-solidaritate-cu-muncitorii-in-salubritate/

 

Totodată, am avut şi o acţiune offline– în 2 aprilie ne-am organizat să achiziționăm și distribuim 350 de pachete de alimente de bază gospodăriilor din zona Pata Rât. Au participat ca voluntari peste 30 de persoane. Ne bucurăm că în această perioadă există multe inițiative de voluntariat și solidaritate. Ele contribuie la acoperirea găurilor lăsate de instituțiile publice. Sunt gesturi de întrajutorare în timp ce aparatul represiv al statului e prezent în stradă cu blindate și îi amendează pe cei care completează greșit declarațiile. Compasiunea individuală este binevenită. Dincolo de ea, însă, trebuie să se pună capăt distribuirii inegale ale resurselor orașului, atât în vremuri grele, cât și în vremuri bune.

 

Viziuni despre schimbarea societală mai largă 

Împreună cu celelalte grupări membre ale Blocului pentru Locuire (Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire, Dreptul la Oraș, ERomnja și RomaJust), Căși sociale ACUM! a elaborat două documente care, plecând de la identificarea unor măsuri imediate în domeniul locuirii, au elaborat idei despre nevoia unor schimbări radicale dincolo de pandemie, ca răspuns la actuala criză a capitalismului.

  • Manifest pentru dreptate locativă. Împotriva pandemiei capitalismului și rasismului.

https://bloculpentrulocuire.ro/2020/04/02/manifest-pentru-dreptate-locativa-impotriva-pandemiei-capitalismului-si-rasismului/

  • Memoriul „Actuala criză epidemiologică este și o criză socială și locativă. Urgență maximă: venit minim decent și locuințe sociale adecvate pentru persoanele cele mai afectate”.

https://bloculpentrulocuire.ro/2020/04/15/venit-minim-decent-si-locuinte-sociale-pentru-persoanele-cele-mai-afectate-de-criza-covid-19/

 

 

Comments are closed.