Memoriu către Prefectura Județului Cluj, Consiliul Județean Cluj, Primăria Municipiului Cluj-Napoca

MEMORIU PRIVIND INFORMAREA DESPRE INTERZICEREA EVACUĂRILOR ȘI SPRIJINUL PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST

26.03.2020

  • Având în vedere incertitudinile economice și sociale cauzate de pandemia COVID-19, este binevenită decizia din 23 martie 2020 a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești de a suspenda evacuările silite pe durata instituirii stării de urgență în România. Comunicatul integral se regăsește pe pagina UNEJ: https://executori.ro/

Considerăm că această măsură trebuie adusă la cunoștința populației prin canalele publice de comunicare (publicare pe paginile de internet ale instituțiilor și transmiterea de comunicate de presă), atât pentru calmarea cetățenilor care sunt în risc de evacuare, cât și pentru prevenirea oricăror tentative de a efectua evacuări prin încălcarea legii prin presiunea sau hărțuirea locatarilor de către proprietarii imobilelor.

  • Conform Ordonanței militare nr. 3, cu intrarea în vigoare din 25 martie 2020, Art. 6:

Alin (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să identifice şi să ţină evidenţa persoanelor fără adăpost, precum şi să asigure adăpostirea şi îngrijirea acestora.

Alin (2) Evidenţa persoanelor fără adăpost se actualizează şi se raportează săptămânal la Centrul judeţean/al Municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei.

Conform Legii asistenței sociale, Art. 6, punctul (z): persoanele fără adăpost reprezintă o categorie socială formată din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar-economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituţii sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate şi nu au domiciliu ori reşedinţă.

Având în vedere că ne aflăm în stare de urgență, toate persoanele menționate în Legea asistenței sociale, inclusiv persoanele care se află în incapacitatea de a susține o locuință în regim de închiriere și locuiesc în locuințe improvizate, trebuie să beneficieze de cazare și îngrijire adecvată. Persoanele care sunt fără adăpost și sunt pe străzi, sau persoanele care locuiesc în locuințe informale și în condiții inadecvate, persoanele care sunt deja cazate la centrele de adăpost supraaglomerate, sau persoanele care sunt în risc să devină persoane fără adăpost dacă își pierd locurile de muncă și nu-și mai pot plăti chiriile și/sau utilitățile, au nevoie de spații locative adecvate.

În măsura în care centrele de adăpost din orașul Cluj-Napoca, respectiv din alte localități din județ nu pot găzdui aceste persoane și familiile lor, faceți demersuri la autoritățile competente pentru a identifica noi spații cu acest scop și de a le rechiziționa în baza Decretului privind Starea de Urgență, Art. 52, alin. 1 și 2: „La propunerea ministerelor și autorităților publice locale, Ministerul Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, analizează și face propuneri de folosire a unor resurse materiale și umane în vederea sprijinirii populației afectate.... În aplicarea acestui alineat, autoritățile împuternicite de lege pregătesc și efectuează rechiziții de bunuri ....”

Căși Sociale ACUM!
www.casisocialeacum.ro, casisocialeacum@gmail.com

Solicitare Prefectură, CJ, Primărie - 26 martie

Comments are closed.