Cerere către Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca

ELABORAȚI ȘI PUBLICAȚI PROCEDURI PENTRU ACCESUL IMEDIAT LA BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI AJUTOR DE CHIRIE. FACEȚI DEMERSURI PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST LA LOCUIRE SOLICITÂND AUTORITĂȚILOR RECHIZIȚIONAREA DE CLĂDIRI

În aceste zile pline de nesiguranță, mulți ne caută și pe noi cu întrebarea cum pot să beneficieze de sprijinul autorităților. Am citit în presă despre telefonul vârstnicului și modul lăudabil în care îi susțineți în aceste vremuri foarte dificile. Însă în Cluj-Napoca, precum Dvs. știți mult mai bine decât noi, sunt multe alte categorii vulnerabile care au nevoie de măsuri pentru a supraviețui crizei epidemiologice și celei economice. Am citit despre susținerea financiară din bugetul local a unor organizații non-profit specializate pe servicii sociale care cu siguranță își vor continua activitatea. Noi sperăm să o poată chiar extinde, ajungând la cât mai multe persoane care au nevoie de serviciile lor.

Dar sunt și alte provocări cu care se confruntă oamenii cu venituri reduse în această perioadă și care au nevoie de servicii ce țin de atribuțiile DASM, dintre care amintim aici câteva:

  • Tot mai multe persoane au nevoie urgentă de beneficiile de asistență socială care anterior nu le fuseseră necesare: ajutor social, ajutor pentru încălzire, alocația pentru susținerea familiei, indemnizația lunară de hrană, și altele.
  • Persoane care stau în chirie privată și care, datorită pierderii locului de muncă sau a altor surse de venituri pe care le aveau din munci informale, au nevoie acum de subvenția de chirie, pentru a evita riscul evacuării de către proprietar. Ele se încadrează în categoria beneficiară de acest sprijin pe care Primăria Municipiului Cluj-Napoca o acordă de o vreme persoanelor marginalizate social;
  • Persoanele care sunt fără adăpost și sunt pe străzi, sau persoanele care locuiesc în locuințe informale și în condiții inadecvate, persoanele care sunt deja cazate la centrele de adăpost supraaglomerate, sau persoanele care sunt în risc să devină persoane fără adăpost dacă își pierd locurile de muncă și nu-și mai pot plăti chiriile și/sau utilitățile, au nevoie de spații locative adecvate.[1]

Ce cerem de la conducerea DASM?

Să elaborați și publicați cât mai repede posibil procedurile pe care oamenii confruntați cu situațiile de mai sus pot le pot urma pentru a avea ACCES RAPID LA BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, LA SUBVENȚIE DE CHIRIE ȘI LA ADĂPOST ADECVAT.

  • Conform OUG 30/2020, art. III - În perioada stării de urgență poți depunecerere pentru diverse beneficii de asistență social.

Simplificați și urgentați toate procedurile în concordanță cu starea de urgență. Publicați și promovați procedurile concrete prin care oamenii pot aplica pentru aceste beneficii, inclusiv subvenția de chirie.

  • Conform Ordonanței militare nr. 3, art. 6, alin 1 - Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să identifice şi să ţină evidenţa persoanelor fără adăpost, precum şi să asigure adăpostirea şi îngrijirea acestora.

Conform Decretului privind Starea de Urgență, Art. 52, alin 1 și 2 - La propunerea ministerelor și autorităților publice locale, Ministerul Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, analizează și face propuneri de folosire a unor resurse materiale și umane în vederea sprijinirii populației afectate.... În aplicarea acestui alineat, autoritățile împuternicite de lege pregătesc și efectuează rechiziții de bunuri.

Publicați proceduri concrete prin care oamenii pot anunța autoritățile că nu au adăpost, de exemplu printr-o linie telefonică dedicată anunțării nevoilor de servicii de asistență socială. Simplificați și urgentați accesul lor la adăposturi adecvate. Dacă centrele de adăpost ale primăriei sau cele private nu mai pot primi oameni sau nu pot găzdui familii întregi, faceți demersuri la autoritățile competente pentru identificare de spații cu acest scop și rechiziționarea lor.

  • Nu în ultimul rând, reiterăm aici o prevedere de care probabil și D-voastră aveți cunoștință prin comunicatul din 23 martie 2020 disponibil pe www.executori.ro: „conducerea Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, prin Decizia Biroului Executiv al Consiliului Uniunii a decis suspendarea evacuărilor silite pe durata instituirii stării de urgență în România.” De asemenea, Decretul privind Starea de Urgență prevede: În scopul ocrotirii drepturilor la viață și la integritatea fizică ale participanților la executarea silită se suspendă această activitate dacă ea face imposibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară (Art. 42, alin. 5).

Considerăm, sperând că sunteți în asentiment, că toate tipurile de evacuare (nu doar cele prin executare silită) trebuie suspendate pe perioada epidemiei, dacă ele lasă evacuații fără condiții de locuire în care să poată respecta regulile de disciplină sanitară. Sperăm că instituția dvs va face tot posibilul și după ieșirea din starea de urgență pentru a preveni de acum încolo orice evacuare care lasă persoanele evacuate fără condiții adecvate de locuire.

Căși sociale ACUM!
www.casisocialeacum.ro / casisocialeacum@gmail.com


[1]Conform Legii asistenței sociale, Art. 6, punctul (z): persoanele fără adăpost reprezintă o categorie socială formată din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar-economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituţii sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate şi nu au domiciliu ori reşedinţă.

Cerere-catre-DASM-26martie_final

Comments are closed.