Ghid pentru prevenirea evacuărilor forțate

și responsabilizarea autorităților publice în vederea alocării unei locuințe adecvate persoanelor evacuate

Acest ghid reprezintă o chemare adresată Birourilor Județene pentru Romi, experților pe problemele romilor de la diverse nivele ale administrației publice, organizațiilor neguvernamentale, Grupurilor de Acțiune Locală, grupurilor informale locale, grupurilor activiste, pentru a se implica în prevenirea evacuărilor forțate din locuințe și în obligarea autorităților publice de a atribui locuințe alternative adecvate persoanelor evacuate.

Să fim solidari cu persoanele sărace evacuate sau în risc de evacuare

Să punem în comun cunoștințe despre legislație și cazuri anti-evacuare câștigate în instanță

Să ținem evidența cazurilor de evacuare și a celor în risc de evacuare la nivelul fiecărei localități

Să susținem:

 • oamenii în risc de evacuare, pentru a stopa evacuarea
 • persoanele evacuate, pentru acționarea în instanță a evacuatorilor
 • persoanele evacuate, în risc de evacuare sau care locuiesc în condiții inadecvate, în efortul lor pentru a primi o locuință socială adecvată

Să organizăm acțiuni locale împotriva evacuărilor Să declarăm ziua de 17 decembrie drept ziua națională împotriva evacuărilor în România, și să facem acțiuni în toată țara în fiecare an

Să milităm împreună pentru creșterea fondului de locuințe publice și sociale, ca alternative locative pentru persoanele evacuate

 

Pierderea locuinței este un proces extrem de dureros și traumatic, care sărăcește și mai mult oamenii precari. Costurile mari ale locuirii, retrocedările, lipsa de locuințe sociale, dar și condițiile limitative impuse de autorități pentru a putea beneficia de locuință, lipsa de măsuri de sprijinire a persoanelor marginalizate care au datorii la chirie și la utilități, au dus la evacuarea forțată a sute de mii de persoane în toată țara. În lipsa unui sprijin social adecvat din partea statului, cele mai multe dintre acestea sunt împinse către condiții de locuire improprii și nesigure, în spații supraaglomerate, improvizate sau către condiția de persoane fără adăpost.

În foarte multe cazuri, persoanele evacuate sunt și persoane marginalizate social, sau persoane fără venituri din contracte formale, sau persoane cu venituri reduse, eventual cu copii și eventual și cu dizabilități sau cu rude cu dizabilități, împreună cu care sunt evacuate. În aceste situații, evacuarea nu încalcă “doar” dreptul la locuință adecvată, dar și drepturile copiilor, drepturile persoanelor cu dizabilități și drepturile persoanelor cu venituri mici; și nu încalcă doar dreptul la locuință ci și la demnitatea umană și alte drepturi fundamentale pe care nu le pot exercita în cazul în care nu au o locuință adecvată și sigură, precum și dreptul la un trai decent sau chiar dreptul la viață.

Din păcate, România nu a transpus în mod direct în legislația sa națională interzicerea evacuărilor forțate. Însă România este semnatară la convenții și tratate internaționale care prevăd responsabilitatea statului de a asigura locuință adecvată tuturor și interzicerea evacuărilor forțate, precum și în mod special drepturile persoanelor care trăiesc în sărăcie, familiilor marginalizate cu copii, și persoanelor cu dizabilități.

De asemenea, în legislația românească există prevederi ce pot fi aplicate pentru prevenirea evacuărilor forțate și pentru responsabilizarea autorităților publice de a asigura locuințe alternative adecvate persoanelor evacuate.


NU UITA!

Dreptul de a fi protejat împotriva evacuărilor forțate și demolării locuinței este o componentă a dreptului la locuință ca drept fundamental al omului, împreună cu alte drepturi, cum sunt: dreptul la un standard de viață adecvată, la apă potabilă și alte resurse, la condiții de igienă și la un mediu sănătos, dreptul de a nu fi supus discriminării în accesul la locuință, dreptul la siguranță.

Prevenirea evacuărilor forțate, a evacuărilor care transformă evacuații în persoane fără adăpost, adică în persoane care nu au condiții adecvate de locuire, trebuie să facă parte din măsurile care satisfac nevoia de locuire ca nevoie primordială a omului.


Potrivit Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, o evacuare forțată este o evacuare care:

 • implică dislocarea temporară sau permanentă din locuință, teren sau ambele;
 • este realizată împotriva voinței ocupanților, cu sau fără utilizarea forței;
 • se derulează fără furnizarea unei alternative de locuire și relocare adecvate, fără acordarea unei compensații adecvate și/sau acces la teren, când este cazul;
 • nu oferă posibilitatea de contestare a deciziei de evacuare, sau a procesului de evacuare, nu asigură tratament juridic echitabil și desconsideră obligațiile statului.

În 2018, decidenții României au modificat Legea locuinței, incluzând printre tipurile de locuințe publice “locuințele de sprijin” și obligația autorităților de a le furniza pentru familiile aflate în imposibilitatea de a-și plăti creditul ipotecar. Blocul Pentru Locuire solicită obligarea de urgență a autorităților de a aloca locuințe de sprijin și persoanelor evacuate din diverse spații locative, care trăiesc în sărăcie, sunt persoane fără adăpost în sensul larg al termenului, adică persoane care locuiesc în condiții inadecvate și nesigure.


FII ALĂTURI DE CEI EVACUAȚI

Militează pentru interzicerea prin lege a evacuărilor forțate, respectiv pentru prevederi legale care obligă statul să acorde locuințe publice alternative adecvate persoanelor evacuate!

Susține demersurile celor care, chiar și în condițiile legislației naționale actuale inadecvate în acest domeniu, vor să prevină evacuările forțate și/sau să susțină persoanele în risc de evacuare sau evacuate în acțiunile lor în instanță împotriva autorităților publice care evacuează și/sau care nu își îndeplinesc obligațiile ce le revin față de persoane evacuate!


Cu acest ghid, ne adresăm:

 • Organizațiilor neguvernamentale şi grupurilor activiste care vor să sprijine persoanele în risc de evacuare şi să responsabilizeze autoritățile locale pentru a asigura accesul la o locuință decentă pentru toate persoanele, conform obligațiilor legale;
 • Birourilor Județene pentru Romi, care cunosc cazuri de risc de evacuare la nivel de județ;
 • Experților pe problemele romilor şi mediatoarelor sanitare, care cunosc cazuri de risc de evacuare la nivel de localitate, indiferent de etnia persoanelor în risc;
 • Grupurilor de Acțiune Locală care și-au asumat implementarea unor programe pentru combaterea sărăciei la nivel local și/sau în zone urbane sau rurale marginalizate.

SUSȚINE ȘI TU, ALĂTURI DE BLOCUL PENTRU LOCUIRE, URMĂTOARELE PRINCIPII:

Toate evacuările forțate, adică evacuările care lasă persoanele evacuate fără o locuință decentă, sunt nedrepte și ilegitime, chiar dacă legislația națională le permite în momentul de față.

Evacuările forțate trebuie prevenite prin toate mijloacele existente, iar dacă evacuarea este imposibil de evitat, autoritățile publice trebuie obligate să acorde locuințe alternative adecvate celor evacuați.


Ghid pentru prevenirea evacuărilor forțate

Comments are closed.