Evacuări și criterii de atribuire de locuințe sociale în Focșani

Unii cetățeni de etnie romă din Focșani au primit locuințe din fondul de stat din partea Serviciului Public de Asistență Socială Focșani în diferite perioade începând cu 2005 până în 2016, inclusiv. Datorită unor considerente politice, dar poate și interesului imobiliar de a construi un hotel în zonă, Consiliul Local a decis să nu mai reînnoiască contractele de închiriere, oamenii fiind puși sub riscul evacuării. În aprilie 2017 am fost chemați la o întâlnire la sediul Agenției Naționale pentru Romi împreună cu Federația Democrată a Romilor din România și Domnul Toader Constantin, președintele sucursalei Partida Romilor Vrancea. Pe agenda de zi a fost discutată problema situației locative a cetățenilor de etnie romă din municipiul Focșani. Domnul Toader a facilitat legătura între asociație și membrii comunității. Ne-am deplasat la fața locului o dată sau de două ori pe săptămână pentru a documenta cazul. Ne-am întâlnit cu cel puțin 110 persoane pentru a discuta despre situația lor în fapt și în drept. Am constatat că majoritatea aveau acumulate datorii către Consiliul Local Focșani, iar o parte dintre ei au fost acționați în instanță pentru plata datoriilor sau pentru evacuarea din locuință.

Timp de două luni am documentat cazurile, dar am organizat și o campanie pentru a identifica soluții împreună cu autoritatea locală. Locuitorii din locuințele din fondul vechi de stat au fost supuși în trecutul apropiat la evacuări multiple, iar acum sunt din nou sub riscul de a fi evacuați. Executorul judecătoresc cu care ne-am întâlnit ne-a spus că anul acesta vor fi puse în executare 14 mandate de evacuare. Toate hotărârile judecătorești existente au fost date deoarece oamenii nu s-au prezentat la termen. Primăria nu este în măsură să prezinte justificarea debitelor deoarece acestea nu există. Singurele facturi existente sunt cele din partea furnizorilor adresate direct primăriei nicidecum persoanelor fizice. Altfel spus, cetățenii care acum se află sub riscul evacuării nu au primit în nume personal aceste facturi, ceea ce a dus la acumularea unor datorii fără știrea lor.

După două luni și jumătate am reușit să convingem autoritatea locală că trebuie să rezolve problema cetățenilor cât mai rapid, astfel încât interesele ambelor părți să fie respectate. În consecință, Consiliul Local Focșani a adoptat hotărârea 231 din 29.06.2017 prin care clasifica unitățile locative situate în blocurile afectate de problemă în locuințe sociale. Însă acest lucru s-a dovedit a fi o capcană, deoarece în 27.07.2017 Consiliul Local a mai adoptat o hotărâre, cea cu nr.277, prin care aproba criteriile de repartizare a locuințelor. Unul dintre criteriile de respingere a dosarelor era existența datoriilor la bugetul local și/sau la furnizori de utilități publice din Focșani. După această dată am acordat asistență și consiliere juridică pentru 45 de familii privind  întocmirea dosarelor pentru obținerea locuințelor sociale. Ele s-au prezentat și au adus toate documentele necesare iar echipa noastră a verificat lista documentelor din dosare și autenticitatea acestora. Până la 10.10.2017 au fost depuse 87 de dosare. În tot acest timp, echipa ROMAJUST a reprezentat mai mulți cetățeni în instanță pentru reducerea datoriilor la bugetul local sau anularea evacuărilor. Procesele care s-au finalizat cu hotărâri judecătorești definitive s-au soldat și cu evacuări care nu au mai putut fi evitate datorită termenelor expirate.

În data de 11.11.2017, în cadrul comisiei de repartizare a locuințelor, după evaluarea dosarelor depuse pentru obținerea locuințelor sociale au fost aprobate 15 solicitări, iar 57 au fost respinse. Chiar dacă hotărârea nu a fost aprobată din cauza lipsei de cvorum al ședinței, ea pare că a rămas în vigoare. Asociația Juriștilor Romi RomaJust consideră că hotărârea Consiliului Local Focșani nr.277 din 27.07.2017 este una discriminatorie deoarece se cunoștea, la data aprobării criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale, că 90% dintre cetățenii romi, a căror situație se dorea fi soluționată, figurează cu datorii la bugetul local, astfel încât, departe de a li se soluționa situația locativă, prin acest act evacuarea lor nu doar că nu va putea fi evitată, dar ei au devenit neeligibili și pentru locuințe sociale, rămânând sub riscul de a deveni persoane fără adăpost.

În februarie 2018 am avut prima înfățișare cu Primăria Focșani la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. În prezent este suspendată pronunțarea pentru a ne da prilejul de a negocia și a găsi soluții viabile pentru ambele părți. La cele două întâlniri avute cu Primăria Focșani nu am putut ajunge la o înțelegere. Primăria, ca semn de bună înțelegere, a notificat cetățenii că începând cu data de 01.03.2018 li se va sista apa curentă și electricitatea. Prin această acțiune ne arată că nu le pasă deloc de problemele cetățenilor, ba mai mult ne arată cât de puternici sunt în raport cu aceste persoane vulnerabile și că ei fac ce vor cu blocurile lor, după cum afirma domnul Primar la ultima întâlnire. Urmează ca până la 1 martie să trimitem punctul nostru de vedere prin care cerem constatarea discriminării. De asemenea, vor urma proteste ca reacție la măsurile luate de primărie și refuzul de a negocia pentru soluționarea situației.

Eugen Ghiță, ROMAJUST Asociaţia Juriştilor Romi

Comments are closed.