Sentință: Administrația locală clujeană încalcă legea pentru a îngrădi accesul la locuințe sociale. Comunicat de presă

Marcăm o victorie de ordin legal în lupta pentru locuințe sociale și împotriva rasismului și clasismului în Cluj-Napoca. Au căzut două criterii discriminatorii care îngreunau accesul persoanelor precare la locuințe sociale. Sentința de luni, 11 noiembrie 2019, în dosarul 2446/117/2017* este irevocabilă.

Instanța anulează parțial HCL nr.434/16.12.2015 Cj-N privind modificarea și completarea Anexelor 1, 2 și 3 la HCL Cj-N nr.150/2013 cu privire la criteriul de eligibilitate privind accesul la locuințe sociale prevăzut la pct. I lit. A. 11 în măsura în care, pentru îndeplinirea criteriului nu sunt considerate eligibile veniturile din drepturi de asistență socială precum și criteriul de selecție prevăzut la pct. IV Studii.”

Fundația Desire alături de 81 de persoane care locuiesc pe str. Cantonului și str. Stephenson, au intentat în martie 2017 un proces Primăriei Cluj-Napoca cu privire la criteriile pentru acordarea locuințelor sociale (pe baza HCL 434/16.12.2015). Motivarea acțiunii noastre în instanță a fost: „Sistemul de criterii de acordare a locuințelor sociale definite în Hotărârea 434/16.12.2015 a Municipiului Cluj-Napoca duce la excluderea persoanelor marginalizate de la obținerea unei locuințe sociale (față de care, conform legii 112/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, Consiliile Locale au obligația de a asigura o locuință adecvată) și totodată încalcă flagrant dispozițiile Legii nr. 144/1996 privind locuințele”. Comparându-le cu prevederile Legii locuinței, am atacat foarte multe dintre criteriile de eligibilitate și de selecție aplicate în Cluj-Napoca: de la excluderea celor cu venituri fără contract de muncă sau a celor care au ocupat o locuință publică fără acte din lipsa unor alternative locative, prin favorizarea celor cu studii universitare în procesul de selecție, până la modul limitat și discriminator al luării în considerare a condițiilor de locuit.

Prin decizia irevocabilă din 11.11.2019, instanța a dispus anularea punctului I lit. A 11, care prevedea că sunt eligibili următorii: „Solicitanții care pot face dovada unui venit reglementat prin legislația în vigoare, în vederea achitării chiriei lunare și a cheltuielilor aferente întreținerii locuinței, dovedit prin contract de muncă în valabilitate certificat de angajator, cupon de pensie, convenții civile, PFA, sau alte asemenea. Pentru îndeplinirea criteriului nu sunt considerate eligibile veniturile din drepturile de asistență socială”. De asemenea, a dispus și anularea punctul IV care prevedea drept criteriu de selecție pentru acordarea locuințelor sociale ultima formă de studii absolvite cu diplomă, iar punctajele erau acordate astfel: „a) studii doctorale 45p; b) studii universitare 40p; c) școli tehnice, postliceale, școli de maiștri, colegii, subingineri 35p; d) studii medii, licee, școli profesionale 30p; e) studii generale 20p; f) fără studii, studii primare 5p”.  

HCL Cluj-Napoca 434/2015 privind criteriile este disponibilă aici.

Mai multe informații despre evoluția acțiunii în instanță sunt disponibile aici.

Victoria de azi este parte dintr-o luptă mai amplă pe care o ducem pentru dreptul tuturor la locuire. Prima contestare cu succes a caracterului discriminatoriu al criteriilor de acordare a locuințelor sociale a avut loc în 2017. Atunci, în urma unei plângeri a Fundației Desire, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis caracterul discriminatoriu al criteriilor de atribuire a locuințelor sociale (decizia nr 539 din 27.09.2017). Primăria Cluj-Napoca a atacat această decizie în instanță, iar după ce a pierdut la nivelele inferioare, a depus recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Următoarea înfățișare pe această acțiune este planificată pe noiembrie 2020.  

Alături de persoane evacuate și de cei care aplică pentru locuințe sociale vom lupta în continuare pentru creșterea fondului de locuințe publice și împotriva politicilor de dezvoltare care crează gentrificare, duc la evacuări și la împingerea oamenilor cu venituri mici la marginea orașului și chiar în afara lui. Vrem un oraș pentru oameni, nu pentru profit; drepturi pentru chiriași și controlul chiriilor; vrem un oraș universitar cu cămine studențești publice; și un Cluj fără rasism și fără evacuări! Pentru că orașul este al tuturor și locuirea e un drept universal, nu un privilegiu. 

Susținem că locuințele publice sunt soluție la criza locuirii. Și, deoarece trăim în capitalism, iar România este marcată de mari inegalități de venit și procentul celor care trăiesc în sărăcie este în jur de 25%, în timp ce avem un număr foarte redus de locuințe publice, afirmăm: criteriile de acordare a locuințelor sociale trebuie să fie definite astfel încât să acorde prioritate celor cu cele mai mici venituri, adică persoanelor discriminate și vulnerabilizate în mod structural. În Cluj-Napoca, criteriile de acordare a locuințelor sociale, spunem de mulți ani, erau în mod explicit în defavoarea persoanelor cărora ar trebui să se adreseze, ele fiind construite într-un mod clasist și rasist. 

Victoria de astăzi întrerupe o practică ilegală și îndelungată a autorităților locale din Cluj-Napoca. Aceste autorități au susținut în mod repetat că nu fac altceva decât să respecte legea. Justiția a dovedit contrariul. Criteriile împotriva cărora am luptat nu au apărut de pe o zi pe alta, ci sunt rezultatul unor politici constante de îngrădire a dreptului la locuire pentru cele mai precare persoane.

Sentința obținută constituie un precedent important pentru contestarea criteriilor injuste din alte orașe ale țării.

Pentru un Cluj social, pentru un Cluj antirasist! 

Căși Sociale ACUM!
Casisocialeacum.ro
facebook.com/casisocialeacum
Fundația Desire
desire_cluj@yahoo.com
Telefon: 0740137561, 0728015085

Comments are closed.