Forum acțiune pentru locuințe publice

29-30 martie 2019

RO#
Blocul pentru Locuire (federația de grupuri activiste din România compusă din Căși sociale ACUM / Social housing NOW, Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire, Dreptul la Oraș, E-Romnja, RomaJust - Asociația Juriștilor Romi, Asociația Chiriașilor Cluj), împreună cu membrii ai European Action Coalition For The Right To Housing And The City din Grecia, Franța, Irlanda, Portugalia, Serbia și Ungaria - te invită să participi în Cluj la evenimentele publice din 29-30 martie 2019 pentru a susține că LOCUINȚELE PUBLICE SUNT SOLUȚIA LA CRIZA LOCUIRII.

Observăm: deoarece locuințele sunt accesibile aproape în totalitate doar prin piață și majoritatea locuințelor se construiesc pentru a se vinde sau închiria, funcția de marfă și de sursă de acumulare de capital a locuinței a ajuns să domine funcția sa socială.
Milităm pentru o politică justă și antirasistă de locuire, care răspunde la nevoia de locuire a oamenilor, și nu slujește interesele corporațiilor imobiliar-bancare ce folosesc locuirea ca sursă de profit.

Rezervă aceste două zile pentru acțiunile prin care noi toți solidarizăm cu protestul alianței "#Mietenwahnsinn" din Berlin și alte orașe din Germania, precum și cu acțiuni din toată Europa în perioada 27 martie - 6 aprilie 2019: pentru locuințe non-profit, împotriva chiriilor nebune și împotriva evacuărilor. Aceasta este o luptă comună pentru scoaterea locuirii din logica exploatării!
https://mietenwahnsinn.info/demo-april-2019/andere-staedte/

29.03.
16.00-17.30
Pornim acțiunea "Solidaritate cu Berlin - Manifestul european pentru locuire publică" din fața CEC de pe str. Cuza Vodă
18.00-20.00 (Casa Tranzit, sala mare)
Discuție "Public Housing in Europe" (în limba engleză) - întâlnire cu European Action Coalition for the Right to Housing and to the City

30.03.
17.00-19.00 (Casa Tranzit, etaj)
Forum "Blocul Pentru Locuire: Criza locuirii din România"
- Lansarea Raportului de cercetare despre evacuări din locuințe
- Poziția BPL față de inițiativa legislativă privind așezările informale
- Apel către candidatele și candidații la alegerile europarlamentare
- Prezentare Cărămida #6 si #7

Engl#
Blocul pentru Locuire (BPL)/The Block for Housing (a federation of activist groups in Romania, composed by Căși sociale ACUM / Social housing NOW, Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire, Dreptul la Oraș, E-Romnja, RomaJust - Asociația Juriștilor Romi,Asociația Chiriașilor Cluj ), together with members of the European Action Coalition for the Right to Housing and Right to the City from Greece, France, Ireland, Portugal, Serbia and Hungary - invites you to attend the public events in Cluj on 29-30 March 2019, to claim PUBLIC HOUSING AS SOLUTION FOR HOUSING CRISIS.

We notice: because housing is almost entirely accessible only through the market and most of the dwellings are built to be sold or rented, the commodity function of housing and its role played in capital accumulation overwhelms its social function.
We advocate for a just and anti-racist housing politics that responds to peoples’ needs, and does not serve the interests of real estate and financial corporations that use housing as a source of profit.

Book these two days for actions in Cluj, by which we also join the protest of the "#Mietenwahnsinn" alliance in Berlin and other German cities as well as actions across Europe run between 27 March - 6 April 2019: for non-profit dwellings, against mad rents and against evictions. This is a common fight to remove housing from the logic of exploitation!
https://mietenwahnsinn.info/demo-april-2019/andere-staedte/

29.03.
16.00-17.30
We start the action "Solidarity with Berlin - European Manifesto for Public Housing" from CEC on Cuza Vodă street
18.00-20.00 (Casa Tranzit, large hall)
Discussion "Public Housing in Europe" - Meeting with the European Action Coalition for the Right to Housing and Right to the City

30.03.
17.00-19.00 (Tranzit House, floor)
Forum "Block For Housing: the housing crisis in Romania"
- Launching the Report on evictions from dwellings
- BPL position on the legislative initiative on informal settlements
- Appeal to candidates for the European Parliament elections
- Presentation of newspaper Cărămida # 6 and # 7
#handsoffourhomes #publichousing

Comments are closed.