Te regăsești în aceste situații? Atunci creșterea fondului de locuințe sociale publice ar fi benefică și pentru tine.

Cum se poate crește fondul de locuințe sociale publice?

Locuințele sociale se pot obține prin construcții noi pe diverse terenuri, intercalate în zonele rezidențiale existente sau în zone ce pot fi incluse în intravilanul Clujului prin asigurarea infrastructurii stradale, de utilități și de transport public.   

Intercalarea grupărilor de locuințe sociale peste tot în oraș și cu un bun acces la infrastructura de transport public reflectă spațial scopul locuirii sociale, și anume de a ajuta la o mai bună integrare a locuitorilor acestora în comunitatea urbană și de a evita segregarea spațială (ghetoizarea). 

Fondul locativ public se poate extinde cu scopul de a fi atribuit cu chirii subvenționate nu doar prin
construcții noi dedicate exclusiv locuințelor sociale, ci și prin diverse alte metode, de exemplu prin:

● reabilitarea și transformarea clădirilor vacante (inclusiv foste fabrici) în imobile ce găzduiesc (și) locuințe sociale; 

● extinderea pe verticală a clădirilor existente în zonele centrale și periferice ale orașului, acolo unde regulamentul urban o permite; 

  intercalarea acestor locuințe în noile clădiri rezidențiale private realizate de dezvoltatori, prin condiționarea noilor dezvoltări imobiliare de un procent de locuințe realizate pentru fondul public de locuințe;

● transformarea unor imobile pe care administrația publică locală le achiziționează de pe piață cu scopul de a crea locuințe sociale; 

  alte metode.

Comments are closed.