După aproape 30 de ani de măsuri pro-piață imobiliară, se impune o POLITICĂ ANTIRASISTĂ ȘI JUSTĂ DE LOCUIRE PUBLICĂ

Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir

În cadrul Forumului Justiției Locative, discutând despre complementaritatea tacticilor în ce privește lupta pentru o politică antirasistă și justă de locuire publică participanții au susținut poziții activiste variate. Una accentua importanța autoorganizării și a strategiilor de rezistență față de nedreptățile locative create de capitalism: fie cele trăite direct de către activiști aparținând clasei mijlocii de jos, ori altele ce țin de alte tipuri de experiențe ale persoanelor cu care activiștii solidarizează. Și cealaltă poziție, care susținea că revendicările față de stat în ce privește locuirea ca nevoie primordială și drept fundamental continuă să aibă relevanță în lupta activistă în pofida recunoașterii faptului că statul servește interesele clasei dominante. Fără a intra în detalii, menționăm că cea din urmă poziție denotă de fapt tot un mod de auto-organizare și este o strategie de rezistență, chiar dacă continuă să responsabilizeze statul, de exemplu, față de cetățenii aparținând clasei lucrătoare cu venituri mici. Prin elaborarea și promovarea unui document cum este și cel la care facem mențiune în acest articol, facem analize despre cauzele și manifestările nedreptăților locative prin prisma criticii capitalismului. Aceste analize se alimentează și din cunoașterea cotidiană a efectelor inegalităților de clasă și sunt folosite imediat și în acțiuni directe. Prin astfel de demersuri, alături de acțiuni stradale și alte tipuri de manifestări protestare, transpunem problemele personal-politice într-un discurs politic revendicativ în spațiul public, oferind totodată o explicație alternativă la justificările actuale predominante ale inegalităților de clasă. În acest text formulăm argumente și principii pentru o politică antirasistă și justă de locuire publică.

Avantajul competitiv al României, forța de muncă ieftină, dublu exploatată de capital

Argumente politice: locuirea ca nevoie primordială și drept fundamental

Argumente statistice: inegalități de clasă manifestate în accesul inegal la locuință adecvată

Inegalități de clasă create prin politicile de locuire după 1990

Discrepanța între nevoia de locuință publică adecvată a persoanelor cu venituri reduse și alocare de resurse publice pentru construcția de locuințe publice

Principiile schimbării legislative și instituționale care să susțină politica justă și antirasistă de locuire publică

Exploaterea muncii și nedreptatea locativă

Citeste aici: http://www.criticatac.ro/dupa-aproape-30-de-ani-de-masuri-pro-piata-imobiliara-se-impune-o-politica-antirasista-si-justa-de-locuire-publica/

Comments are closed.