Dreptate pentru romi prin impunerea dreptului la locuință: Căși sociale ACUM!

În materialul prezentat de echipa campaniei Căși sociale ACUM!  la conferința organizată de proiectul Pata Cluj în Cluj-Napoca în 1-2 martie 2017,

prezentare-casi_2-martie-1

prezentare casi_2 martie

am discutat despre activismul politic asumat de campania noastră în vederea:

 • capacitării (empowerment) persoanelor și grupurilor deposedate de locuințe adecvate care aparțin clasei muncitoare precarizate;
 • revendicării unor schimbări instituționale pentru asigurarea accesului lor la locuință;
 • schimbarea abordării problemei locuirii în zona Pata Rât: de la definirea problemei ca una a marginalizării și excluziunii socio-teritoriale, la definirea ei ca manifestare a inegalităților de clasă și a rasializării atât a etniei rome  cât și a sărăciei.  
1.
 • Contribuția Fundației Desire la punerea pe agenda publică și politică locală  a formării zonei Pata Rât ca zonă de locuire dezavantajată și marginalizată din proximitatea rampelor de deșeuri, ca spațiu al ghetoizării (abordare și acțiuni între 2010-2014 și în 2015)
 • Definirea locuirii în Pata Rât ca manifestare a excluziunii/marginalizării locative  produse și de politica locală de dezvoltare (evacuări care lasă oamenii fără adăpost, menținerea locuirii informale și a nesiguranței locative, descurajarea oamenilor de a aplica pentru locuințe sociale din fondul locativ public)
 • Continuarea lipsei asumării politice și susținerii financiare de către administrația publică locală a planului de măsuri de relocare locativă din zona Pata Rât în oraș și de îmbunătățire a condițiilor de locuire și a siguranței locative pentru persoanele care rămân acolo, ca o măsură ce ar trebui să fie centrală în orice intervenție ce își propune “incluziunea socială a romilor din Pata Rât”  

DE ACEEA ESTE NEVOIE ÎN CONTINUARE ȘI DE ASTFEL DE ACȚIUNI:

2.
 • Politica evacuării în Cluj-Napoca și formarea coloniei Cantonului
3.
 • Efectul politicii de locuințe sociale din Cluj-Napoca asupra solicitanților de locuințe sociale de pe str. Cantonului
4.
 • Contribuția campaniei Căși sociale ACUM! (2016-2017) la conștientizarea politică a drepturilor persoanelor și grupurilor deposedate de locuințe adecvate care aparțin clasei muncitoare precarizate, precum și la revendicarea unor schimbări instituționale în vederea asigurării accesului lor la locuință
 • Definirea locuirii ca drept fundamental și nevoie primordială, precum și ca fenomen de clasă 
 • Definirea formării spațiilor marginale de locuire (precum zona Pata Rât) ca manifestare a inegalităților de clasă și a rasializării etniei rome dar și a sărăciei
5.
 • Acțiunile campaniei Căși sociale ACUM! în vederea asigurării accesului la locuire publică al persoanelor de etnie romă din Pata Rât, care aparțin clasei muncitoare precarizate, și principiile care stau la baza acestui deziderat  
 • Recomandare către Fondurile Norvegiene și Fondurile Europene: susținerea proiectelor elaborate pentru locuitorii din zona Pata Rât să se condiționeze de contribuțiile concrete ale administrației publice locale la acest demers (politică locală de locuire asumată în acest sens, alocare terenuri și clădiri, susținere financiară din bugetul local)

Comments are closed.