În al treilea, dar nu în ultimul rând, practicăm advocacy prin acțiuni în instanță și acțiuni direcționate către instituții din domeniul anti-discriminării. Urmărim astfel să impunem pe cale legală drepturile social-economice, în mod particular a dreptului la locuință adecvată, a dreptului de a avea acces efectiv la o locuință socială din fondul locativ public și a dreptului de a locui într-un mediu sănătos, și, în general o politică anti-rasistă și nediscriminatoare față de categoriile sociale deposedate.

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 951/2018

R O M Â N I A. TRIBUNALUL CLUJ. SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE Dosar nr. ……  Cu privire la fondul cauzei, instanța reține că reclamanții au atacat mai multe hotărâri adoptate de către Consili ...

Sentința civilă 86/2018 a Curții de Apel Cluj

Municipiul   Cluj-Napoca   şi   Primarul   Municipiului   Cluj-Napoca  a contestat hotărârea CNCD 531/2017 la Curtea de Apel Cluj, în cauza petiției cu privire la caracterul discriminator al criteriilor de acordare de locuințe sociale în orașul Cluj. Prin S ...