Pe baza recunoașterii că legea este un construct politic în care se manifestă anumite interese, susținem modificarea legislației din domeniul locativ astfel încât aceasta să redevină un slujitor al bunului public. Revendicăm măsuri care interzic evacuarea fără relocare într-o locuință adecvată; care asigură locuințe sociale din fondul locativ public celor mai deprivate categorii sociale; care cel puțin rebalansează politica locuirii dinspre o politică dedicată marilor proprietari și dezvoltatori imobiliari către interesele clasei lucrătoare fără resurse pentru achiziționarea sau închirierea unei locuințe de pe piață; care investește într-o dezvoltare locală ce reduce și elimină discrepanțele teritoriale între zonele dezvoltate și cele subdezvoltate ale țării, ale județelor, ale localităților.

Foto_HCL-9-of-36-678x1024

Declarațiile aleșilor locali – Execuția bugetară

Urmărim traseul punerii în practică a declarațiilor făcute în 28.11.2016 cu ocazia ședinței Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca de către primarul Emil Boc, formulate ca răspuns la prezentarea mai multor aspecte legate de politica de locuințe socia ...

CRNSG_Sigla_5

Declarațiile aleșilor locali

Urmărim traseul punerii în practică a declarațiilor făcute în 28.11.2016 cu ocazia ședinței Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca de către primarul Emil Boc, formulate ca răspuns la prezentarea mai multor aspecte legate de munca de pe rampa de stoca ...